Persberichten

MKB Nedsense lost oob-probleem op

MKB Nedsense heeft het accountantskantoor CFA gekozen voor de jaarrekeningcontrole 2024. CFA is in Nederland geregistreerd als oob-accountant en werkt met Nederlandse accountants die bij NBA en AFM geregistreerd staan. …

Mededeling MKB Nedsense

MKB Nedsense NV heeft kennisgenomen van de accountantsbenoeming bij Value8 NV. MKB Nedsense is daarvan gisteren nabeurs op de hoogte gebracht. MKB Nedsense ziet dit als een positieve ontwikkeling waardoor …

Stabiel jaar voor MKB Nedsense

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een klein positief resultaat. Het netto resultaat bedroeg 93.000 euro, tegen 124.000 euro in 2021. Het eigen vermogen nam toe van …

Axess (MKB Nedsense) neemt SK Lifttechniek over

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense is verheugd mede te delen dat haar portefeuillebedrijf Axess de doorstart van liftenspecialist SK Lifttechniek heeft kunnen realiseren.  SK Lifttechniek (Sas Kuipers Lifttechniek) is net als Axess gespecialiseerd …

MKB Nedsense boekt positief resultaat

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar van 2021 een positief resultaat geboekt van 82.000 euro (2020: -244.000 euro). Twee bedrijven waarin MKB Nedsense investeert – GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) …

Uitslagen AVA en belangname Novisource

MKB Nedsense NV maakt de stemuitslagen bekend van de op woensdag 30 juni 2021 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd. Voor de agenda …

MKB Nedsense: focus op ICT

MKB Nedsense NV, de investeringsmaatschappij die zich richt op investering in en groei van MKB ondernemingen in het segment tot 10 miljoen euro, maakt bekend dat de investeringsfocus in toenemende …

MKB Nedsense boekt klein halfjaarverlies

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar van 2020 een klein negatief resultaat geboekt (-0,24 miljoen euro). De investeringen van MKB Nedsense – GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) en Axess (liften) …

MKB Nedsense versterkt eigen vermogen

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft bericht ontvangen van Value8 NV dat zij voornemens is om de uitstaande converteerbare lening geheel om te zetten in aandelen. Deze conversie leidt tot een …

MKB Nedsense keert dividend uit

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV stelt voor een dividend uit te keren van 1 eurocent per aandeel. Hiermee profiteren aandeelhouders MKB Nedsense mee van de goede gang van zaken in 2018. …

Trading update MKB Nedsense

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV publiceert onderstaande trading update om aandeelhouders te informeren over de recente ontwikkelingen. • Op 13 september heeft MKB Nedsense meegedeeld dat AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) voor …

Positieve ontwikkeling bedrijven MKB Nedsense

Eind december 2017 heeft MKB Nedsense NV een drietal bedrijven overgenomen. Dit betreft AquaServa/Biobeheer (legionellacontrole, waterveiligheid), Axess Get-Up (platformliften en liftsystemen) en GNS Brinkman (rolluiken, brandsystemen). MKB Nedsense NV is …

Aandeelhouders stemmen unaniem in met aankoop

  Hedenochtend (7 maart 2018) heeft de aandeelhoudersvergadering van MKB Nedsense N.V. unaniem ingestemd met de aankoop van AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid/legionella), GNS Brinkman (branddeuren/rolluiken) en Axess/Get Up (platformliften, liftsystemen). De gezamenlijke …

MKB Nedsense verstrekt eigen vermogen

MKB Nedsense NV is verheugd mededeling te kunnen doen van een verdere versterking van het eigen vermogen met afgerond 240.000 euro. MKB Nedsense heeft 1.487.433 gewone aandelen MKB Nedsense uitgegeven …

Aankondiging BAVA MKB Nedsense

Op 7 maart 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van MKB Nedsense (voorheen: Nedsense enterprises) worden gehouden. Aan de vergadering wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen aan …

MKB Nedsense versterkt eigen vermogen

MKB Nedsense is verheugd mededeling te kunnen doen van een versterking van het eigen vermogen met 400.000 euro. MKB Nedsense heeft 2.500.000 gewone aandelen MKB Nedsense uitgegeven tegen een uitgiftekoers …

MKB Nedsense publiceert Informatieprospectus

Nedsense enterprises NV (MKB Nedsense) heeft op 22 november jl. bekendgemaakt overeenstemming bereikt over de verwerving van zeven MKB-belangen van Value8 NV. Aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van …

NedSense publiceert halfjaarcijfers

NedSense enterprises N.V. (NedSense) heeft in het eerste halfjaar van 2017 een netto resultaat behaald van EUR 40.000 negatief (ofwel -0,1 eurocent per aandeel). Vorig jaar was het resultaat nog …

Nedsense publiceert jaarverslag

Nedsense maakt bekend dat over het boekjaar in 2016 een nettowinst is gerealiseerd van 3,3 miljoen euro. Dit resultaat is het gevolg van het gerealiseerde transactieresultaat op de verkoop van …

NedSense publiceert halfjaarcijfers

NedSense enterprises N.V. (NedSense) heeft in het eerste halfjaar van 2016 een netto resultaat behaald van EUR 3,3 miljoen, voornamelijk gerealiseerd door de eerder aangekondigde verkooptransactie van de Loft divisie, …

Mededeling NedSense: jaarcijfers 2015

Nedsense Enterprises NV (NedSense) maakt heden de jaarcijfers over het boekjaar 2015 bekend. Deze jaarcijfers hebben betrekking op de periode waarin de vennootschap nog bedrijfsmatige activiteiten ontplooide (LOFT). Inmiddels is …

Mededeling NedSense

NedSense enterprises n.v. (“NedSense”) deelt mede dat de gisteren gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders unaniem heeft ingestemd met alle geagendeerde agendapunten, waaronder de benoeming van nieuwe leden voor de raad …

LOFT transaction completed

NedSense enterprises n.v. (“NedSense”) announces that the sale of the LOFT division (the “Transaction”) was completed today. The purchase price initially amounted to EUR 8.0 million whereby EUR 1.6 million …

Value8 acquires 56,8% stake in NedSense

NedSense enterprises n.v. (“NedSense“) today announces that it was informed by Value8 N.V. (“Value8“) that Value8 has acquired an interest of approximately 56,8% of all issued and outstanding ordinary shares …

Update NedGraphics transaction

In October 2014, NedSense enterprises n.v. (“NedSense”) finalized the sale of the NedGraphics division, an important milestone in the transformation of the company to allow full focus on the development …