MKB Nedsense boekt positief resultaat

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar van 2021 een positief resultaat geboekt van 82.000 euro (2020: -244.000 euro). Twee bedrijven waarin MKB Nedsense investeert – GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) en Axess (liften) – behaalden, ondanks uitdagende omstandigheden, een positief resultaat. In 2020 werden er door Covid diverse projecten uitgesteld; inmiddels is de markt weer redelijk gestabiliseerd.

De halfjaarcijfers van MKB Nedsense zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling voor investeringsmaatschappijen (IFRS10), waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd. MKB Nedsense beschikt over een ruime financiële positie met 2,87 miljoen euro vlottende activa die kunnen worden gebruikt voor verdere investeringen. Het eigen vermogen van de onderneming steeg licht van 6,13 miljoen euro eind 2020 naar 6,21 miljoen euro ultimo juni 2021. De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt ultimo juni 2021 0,08 euro per aandeel.

MKB Nedsense neemt belang in Novisource/Almunda
MKB Nedsense heeft in juli 2021 een 12,8 procentsbelang genomen in het beursgenoteerde Novisource N.V. Die investering is gefinancierd met de uitgifte van nieuwe aandelen. Novisource is een beursgenoteerd Business & IT consultancybedrijf met een sterke focus op de financiële sector (banken, verzekeraars, pensioenfondsen & vermogensbeheerders). Deze investering past derhalve binnen de strategische focus op technologie en ICT. In augustus 2021 is de naam van Novisource N.V. gewijzigd in Almunda Professionals N.V.

Focus op technologie
MKB Nedsense legt het accent bij het investeringsbeleid op de ICT-sector en technische ondernemingen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan invulling van die strategie. De daarmee samenhangende wijziging van de naam in Cloud Entec N.V. heeft nog niet plaatsgevonden.

MKB Nedsense beschikt over een gezonde balans en een goede uitgangspositie om waarde te creëren voor aandeelhouders. Voorzichtigheidshalve spreekt MKB Nedsense op dit moment geen verwachtingen uit voor de resultaten over het gehele boekjaar.

Het volledige halfjaarbericht 2021 zal op de website www.mkbnedsense.nl worden geplaatst. Op deze halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.

MKB Nedsense N.V.