MKB Nedsense versterkt eigen vermogen

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft bericht ontvangen van Value8 NV dat zij voornemens is om de uitstaande converteerbare lening geheel om te zetten in aandelen. Deze conversie leidt tot een toename van het eigen vermogen met circa 4,8 miljoen euro en tot een forse stijging van de intrinsieke waarde per aandeel. 

Deze converteerbare lening is eind 2017 uitgegeven ter financiering van de aankoop van de technische activiteiten van Value8. Value8 had tot 2022 het recht om deze lening te converteren in aandelen tegen de koers van 0,10 euro. De vervroegde conversie leidt ook tot een afname van de rentelasten. De effectuering van de conversie zal naar verwachting eind juni plaatvinden, waarna Value8 48 miljoen nieuwe – niet verhandelbare – aandelen A zal ontvangen. Het belang van Value8 zal hierdoor stijgen naar circa 83 procent. 

MKB Nedsense streeft ernaar in 2019 verdere invulling te geven aan haar strategie: waardecreatie door te investeren in MKB-ondernemingen en deze ondernemingen te ondersteunen in hun groeiambities.