Toename eigen vermogen MKB Nedsense

MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar 2018 de waarde van haar portefeuille zien stijgen met 213.000 euro. Door uitgifte van aandelen (februari 2018) nam het eigen vermogen toe van 0,77 miljoen euro naar 1,3 miljoen euro. Na kosten en financieringslasten werd een bescheiden negatief nettoresultaat geboekt: -82.000 euro. In dit resultaat is de boekwinst op de recente verkoop van AquaServa/Biobeheer niet meegenomen. De halfjaarcijfers zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling van IFRS10, waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd.

Voor MKB Nedsense is in 2017 een nieuw perspectief ontstaan door de omvorming naar een investeringsmaatschappij voor MKB bedrijven. Op 29 december 2017 heeft MKB Nedsense drie technische ondernemingen – Axess/Get- Up (liften), AquaServa/Biobeheer (waterbeheer) en GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) – voor 10 miljoen euro overgenomen van Value8. De activiteiten ontwikkelden zich gedurende de eerste helft van 2018 conform verwachting.

Op 13 september jl. heeft MKB Nedsense bekendgemaakt de activiteiten van AquaServa/Biobeheer te hebben verkocht voor 8,0 miljoen euro, plus een earnout van 0,8 miljoen euro. Met een deel van de opbrengsten zal de vendor loan worden afgelost aan Value8.

Vooruitzichten boekjaar 2018
De vooruitzichten voor het gehele boekjaar 2018 zijn positief. De verwachting is dat het eigen vermogen verder zal toenemen. Bovendien wordt – dankzij de boekwinst op de verkoop van AquaServa/Biobeheer – een duidelijk positief jaarresultaat verwacht. MKB Nedsense is voornemens verdere stappen te zetten ter invulling van haar strategie: het opbouwen van een portefeuille MKB-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor haar aandeelhouders.

Het volledige halfjaarbericht zal uiterlijk op 24 september 2018 op de website worden geplaatst. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.