Intrinsieke waarde MKB Nedsense stabiel in eerste jaarhelft 2023

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft in de eerste zes maanden van 2023 een licht positief resultaat behaald van 0,02 miljoen euro. Dit is het saldo van enerzijds de waardestijging van het Almunda-belang en rente-inkomsten en anderzijds de fractioneel lagere waardering van de private equity belangen en de gemaakte kosten. 
 
Het eigen vermogen groeide marginaal van 9,05 miljoen euro ultimo 2022 naar 9,07 miljoen euro medio 2023. Bij 100 miljoen uitstaande aandelen betekent dit een eigen vermogen per aandeel van afgerond 9,1 eurocent (ultimo 2022: 9,1 eurocent). 

MKB Nedsense heeft in eerdere communicatie aangegeven dat zij geen of nog geen oob-accountant heeft kunnen contracteren. Die omstandigheid, toe te schrijven aan het beperkte aantal oob-accountants op de Nederlandse markt, vormt een rem op de verdere ontwikkeling en groei van de vennootschap. Inmiddels is een zevende oob-accountant op de Nederlandse markt actief. Dat is het Portugese accountantskantoor CFA dat inmiddels de jaarrekening 2022 van Value8 heeft gecontroleerd. MKB Nedsense heeft zich bij CFA gemeld en informatie verstrekt ten behoeve van het proces van cliëntacceptatie. MKB Nedsense is hoopvol over de mogelijkheid de jaarrekening door CFA te laten controleren. Tevens is MKB Nedsense in gesprek met Euronext Amsterdam over het continueren van de beursnotering. 

Vooruitzichten

Op basis van de huidige informatie verwacht MKB Nedsense een stabiele ontwikkeling van het eigen vermogen. Indien er nadere ontwikkelingen zijn ten aanzien van de belangrijkste activiteiten en/of het engageren van een accountantskantoor, dan zal MKB Nedsense haar aandeelhouders daarover informeren. 

MKB Nedsense N.V.
www.mkbnedsense.nl

De halfjaarcijfers 2023 worden uiterlijk op 30 september 2023 op de website geplaatst. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.