MKB Nedsense boekt klein halfjaarverlies

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar van 2020 een klein negatief resultaat geboekt (-0,24 miljoen euro). De investeringen van MKB Nedsense – GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) en Axess (liften) – hadden in de eerste helft van 2020 te maken met uitdagende omstandigheden. Door de economische effecten van Covid-19 en de intelligente lock down werden projecten uitgesteld en was het moeilijker het orderboek aan te vullen. Vooral Axess had daar last van en zag diverse projecten uitgesteld worden. Sinds de zomer zien zowel Axess als GNS Brinkman de omzet weer aantrekken.


De halfjaarcijfers zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling voor investeringsmaatschappijen (IFRS10), waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd. De reële waarde van de private equity investeringen daalde van 4,0 miljoen euro (ultimo 2019) naar 3,9 miljoen euro. 

Na de conversie van de leningen in 2019 is MKB Nedsense schuldenvrij en beschikt de investeringsmaatschappij over een ruime kaspositie van 2,4 miljoen euro. Het eigen vermogen van de onderneming bedraagt ultimo juni 2020 6,5 miljoen euro, tegenover 6,7 miljoen euro ultimo 2019 en 2,4 miljoen euro ultimo juni 2019. De intrinsieke waarde per aandeel komt uit op 0,08 euro per aandeel per 30 juni 2020.

Vooruitzichten 
Vanwege het onzekere economische klimaat is MKB Nedsense terughoudend om uitspraken over de verwachte resultaatsontwikkeling.  MKB Nedsense in gesprek met diverse partijen over de aankoop van en/of inbreng van nieuwe belangen en investeringen. Daarmee wil MKB Nedsense invulling geven aan haar strategie: het opbouwen van een portefeuille MKB-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor haar aandeelhouders. Ondertussen bekijkt MKB Nedsense ook de mogelijkheid om een beter rendement te maken op de liquide middelen waarover de vennootschap beschikt.

MKB Nedsense N.V.

Het boekjaar van MKB Nedsense loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2020. Dit persbericht heeft betrekking op de eerste helft van het kalenderjaar 2020. Het volledige halfjaarbericht 2020 zal op de website www.mkbnedsense.nl worden geplaatst. Op deze halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.