Aankondiging BAVA MKB Nedsense

Op 7 maart 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van MKB Nedsense (voorheen: Nedsense enterprises) worden gehouden. Aan de vergadering wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen aan de transactie waarbij de volgende ondernemingen worden verworven: Axess/Get-Up, AquaServa/BioBeheer en GNS Brinkman. Voor nadere informatie over deze transactie wordt verwezen naar het uitgebreide Informatieprospectus dat op 29 december 2017 is gepubliceerd. Voor de oproep en de agenda wordt verwezen naar de website: www.nedsense.nl.