Nedsense publiceert jaarverslag

Nedsense maakt bekend dat over het boekjaar in 2016 een nettowinst is gerealiseerd van 3,3 miljoen euro. Dit resultaat is het gevolg van het gerealiseerde transactieresultaat op de verkoop van de Loft activiteiten van 4,18 miljoen euro in combinatie met het  resultaat van de beëindigde activiteiten van -514.000 euro. Daarnaast werd het resultaat gedrukt door de doorlopende kosten, zoals administratiekosten, de kosten van de beursnotering en overige kosten.
De kosten zijn met name toe te rekenen aan het eerste halfjaar en dan met name de periode van voor de transactiedatum. Na de verkoop van de Loft-activiteiten behaalde NedSense geen operationele inkomsten en was de omzet derhalve nihil.  NedSense is een zogenaamde BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. Ultimo 2016 had NedSense een eigen vermogen van 850.000 euro.

Het streven op het realiseren van de verwerving of inbreng van nieuwe activiteiten waarbij een beter perspectief voor de aandeelhouders wordt gecreëerd en een groeiend verdienvermogen ontstaat.

Om te beoordelen of een propositie of voorgestelde transactie daaraan voldoet, wordt onder meer gekeken naar de volgende criteria:
– aantrekkelijke waardepropositie voor aandeelhouders;
– winstgevendheid en winst per aandeel;
– perspectief van waardegroei op lange termijn;

Gedurende 2016 heeft NedSense gesproken met diverse partijen die interesse hebben in NedSense. Tot een concreet voorstel tot transactie heeft dat nog niet geleid.

Voor het jaarverslag en de jaarrekening wordt verwezen naar de website van Nedsense.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *