BAVA MKB Nedsense stemt in met statutenwijziging

MKB Nedsense NV maakt de stemuitslagen bekend van de op donderdag 31 december 2020 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met 100,00% voor de voorgestelde statutenwijziging gestemd. Tevens is de machtiging verstrekt om de naam te wijzigen van MKB Nedsense naar Cloud Entec. Voor de volledige agenda met toelichting wordt verwezen naar de website. Tevens wordt medegedeeld dat MKB Nedsense een belangrijk deel van aanwezige liquiditeiten (2,3 miljoen euro) rentedragend heeft uitgeleend aan Value8. Deze liquiditeiten blijven op afroep beschikbaar voor investeringen in de ICT-sector