Trading update MKB Nedsense

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV publiceert onderstaande trading update om aandeelhouders te informeren over de recente ontwikkelingen.

• Op 13 september heeft MKB Nedsense meegedeeld dat AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) voor 8,8 miljoen euro is verkocht aan Normec. Deze transactie werd enkele weken later geclosed. De koopsom bestaat uit een contant bedrag van 8,0 miljoen euro en een earn-out van 0,8 miljoen euro. De verkoopopbrengst is duidelijk hoger dan het bedrag waarvoor MKB Nedsense het 100% belang in AquaServa/Biobeheer eind 2017 heeft verkregen.

• Een deel van de koopsom is aangewend voor de aflossing van de vendor loan (oorspronkelijk groot 4,8 miljoen euro) die door Value8 aan MKB Nedsense was verstrekt. Daarmee zijn de balansverhoudingen versterkt en beschikt MKB Nedsense over een substantiële kaspositie.

• Op 15 oktober heeft MKB Nedsense meegedeeld dat het aandeel MKB Nedsense (tickersymbool: NEDSE) met ingang van die datum wordt verhandeld in continue handel (handelsgroep J1). Door de aanstelling van een liquidity provider wordt de verhandelbaarheid van het aandeel verder verbeterd.

• MKB Nedsense is voornemens het 43% belang in Keesmakers over te nemen van Value8. Keesmakers ontwikkelt en verkoopt het merkproduct kees: kaas met een 50% minder verzadigd vet en 25% minder zout ten opzichte van een Goudse kaas van vergelijkbare leeftijd.

• MKB Nedsense is voornemens de komende periode verdere stappen te zetten ter invulling van haar strategie: het opbouwen van een portefeuille MKB-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor haar aandeelhouders. In dat kader worden diverse proposities en acquisitiemogelijkheden geanalyseerd en wordt met diverse partijen gesproken. Tegen deze achtergrond wordt verwacht dat de voorgenomen wijziging van de governance, waaronder begrepen het aantrekken van een nieuwe bestuurder, in de eerste helft van 2019 zal plaatsvinden.

• MKB Nedsense bevestigt de op 24 september 2018 uitgesproken resultaatsverwachting. Dit betekent dat voor het boekjaar 2018 een duidelijk positief resultaat wordt verwacht.