Mededeling NedSense: jaarcijfers 2015

Nedsense Enterprises NV (NedSense) maakt heden de jaarcijfers over het boekjaar 2015 bekend. Deze jaarcijfers hebben betrekking op de periode waarin de vennootschap nog bedrijfsmatige activiteiten ontplooide (LOFT). Inmiddels is NedSense een zogenaamde BZO, een beursfonds zonder operationele activiteiten. Op 4 januari 2016 werd meegedeeld dat een akkoord was bereikt over de verkoop van LOFT aan Ronglian Investments Limited voor een bedrag van 8 miljoen euro, welk bedrag gecorrigeerd zou worden voor het werkkapitaal van LOFT. Op 31 maart 2016 is deze voorgenomen transactie geclosed.

In het boekjaar 2015 daalde de omzet van LOFT van 0,48 miljoen euro tot 0,34 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat van LOFT bedroeg -3,37 miljoen euro tegen -1,51 miljoen euro in 2014. Het eigen vermogen van NedSense daalde van 3,30 miljoen euro (ultimo 2014) naar -1,56 miljoen euro (ultimo 2015). Het aantal uitstaande aandelen bedroeg ultimo 2015 29.912.567.

Dankzij de verkoop van LOFT heeft de vennootschap eind maart 2016 alle leningen kunnen aflossen en is het eigen vermogen weer positief. Begin april 2016 is een dividend betaald van 0,03 euro per aandeel. Ook na deze dividendbetaling is sprake van een positief eigen vermogen. Op 6 april 2016 heeft een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden waarin een nieuwe Raad van Bestuur en een nieuwe Raad van Commissarissen zijn benoemd.

Voor het jaarverslag over 2015 wordt verwezen naar de website van Nedsense.
Mededeling NedSense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *