AVA MKB Nedsense keurt alle agendapunten goed

Gisteren, donderdag 20 juni 2019, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MKB Nedsense NV plaatsgevonden. MKB Nedsense is verheugd dat de Algemene Vergadering op bijna alle punten unaniem heeft ingestemd met de geagendeerde voorstellen. In de vergadering waren 19.877.213 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetgeen overeenkomt met 58,6% van het uitstaande aandelenkapitaal.


De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde unaniem in met de vaststelling van de jaarrekening van MKB Nedsense over 2018, alsmede de voorgestelde statutenwijziging inclusief kapitaalvermindering met terugbetaling van 0,01 euro. Ook de agendapunten décharge van de Raad van Bestuur, décharge van de Raad van Commissarissen, en de machtigingen tot uitgifte en inkoop van aandelen werden unaniem aangenomen. De machtiging voor de keuze voor de accountant werd met 100,0% (afgerond) aangenomen.