BAVA MKB Nedsense stemt in met statutenwijziging

MKB Nedsense NV, de investeringsmaatschappij die zich richt op investering in en groei van MKB ondernemingen in het segment tot 10 miljoen euro, maakt de stemuitslagen bekend van de op vrijdag (27 december 2019) gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft unaniem met het voorgestelde agendapunt ingestemd. De statutenwijziging omhelst de verlenging van het boekjaar 2019.

nr Agendapunt voor tegen
2 Voorstel tot wijzigen van de statuten 100,0% 0,0%

MKB Nedsense N.V.