MKB Nedsense: focus op ICT

MKB Nedsense NV, de investeringsmaatschappij die zich richt op investering in en groei van MKB ondernemingen in het segment tot 10 miljoen euro, maakt bekend dat de investeringsfocus in toenemende mate gelegd zal worden op de ICT-sector (Informatie, communicatie en technologie). MKB Nedsense is – met GNS Brinkman en Axess – al actief in de technologiesector. Het accent zal evenwel geleidelijk verschuiven richting ICT. De ICT-sector is niet alleen Corona-proof gebleken, de verwachting is dat de sector ook op lange termijn goede groeiperspectieven biedt.

MKB Nedsense is momenteel in gesprek met een aantal ICT ondernemingen over deelname, overname en/of het verstrekken van aanvullend groeikapitaal. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2021 te investeren in een of meerdere ICT ondernemingen. Voor het realiseren van deze investeringen kan MKB Nedsense de bestaande kaspositie benutten en met uitgifte van aandelen nieuw risicodragend kapitaal aantrekken.

In het kader van de toenemende focus op ICT zal een statutenwijziging worden voorgesteld.
Deze behelst:

• lichte vergroting van het maatschappelijk kapitaal
• wijziging van de naam in Cloud Entec N.V.
• verbetering van de aandeelhoudersrechten.

De voorgestelde statutenwijziging zal aan aandeelhouders worden voorgelegd in de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering die op donderdag 31 december a.s. zal worden gehouden. De agendastukken, inclusief oproeping en toelichting, kunnen op de site van MKB Nedsense worden geraadpleegd.