AVA MKB Nedsense stemt in met alle agendapunten

MKB Nedsense NV maakt de stemuitslagen bekend van de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd. Op de vergadering was 60,4% van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigd of aanwezig. Voor de agenda met toelichting wordt verwezen naar de website. 

NrAgendapuntVoorTegen
2bVaststelling jaarrekening 202199,9%0,1%
2cBeloningsverslag99,9%0,1%
3aDecharge Raad van Bestuur99,9%0,1%
3bDecharge Raad van Commissarissen99,9%0,1%
4bResultaatbestemming99,9%0.1%
5Statutenwijziging99,9%0.1%
6aMachtiging tot uitgifte aandelen99,8%0,2%
6bBeperking of uitsluiting voorkeursrechten99,9%0,1%
7Machtiging tot inkoop aandelen99,9%0,1%
8Machtiging benoeming accountant99,9%0,1%

De percentages zijn afgerond op 1 decimaal.  

MKB Nedsense N.V.