Uitslagen AVA en belangname Novisource

MKB Nedsense NV maakt de stemuitslagen bekend van de op woensdag 30 juni 2021 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd. Voor de agenda met toelichting wordt verwezen naar de website.

Nr Agendapunt Voor Tegen
2a Vaststelling jaarrekening 2019/2020 100,00% 0,00%
2b Beloningsverslag 100,00% 0,00%
3a Decharge Raad van Bestuur 100,00% 0,00%
3b Decharge Raad van Commissarissen 100,00% 0,00%
5a Machtiging tot uitgifte aandelen 99.98% 0,02%
5b Beperking of uitsluiting voorkeursrechten 99,97% 0,02%
6 Machtiging tot inkoop aandelen 100,00% 0,00%
7 Machtiging benoeming accountant 100,00% 0,00%

Voorts deelt MKB Nedsense mee dat zij 1,5 miljoen aandelen Novisource heeft verkregen. Het belang wordt overgenomen van Value8 NV. Novisource is een beursgenoteerd Business & IT consultancybedrijf met een sterke focus op de financiële sector (banken, verzekeraars, pensioenfondsen & vermogensbeheerders). Deze investering past derhalve binnen de strategische focus op technologie en ICT. De belangname, die een investering vergt van 1,5 miljoen euro, zal worden gefinancierd met de uitgifte van nieuwe aandelen MKB Nedsense tegen een koers van 0,15 euro per aandeel. Het aantal uitstaande aandelenkapitaal zal daardoor met 10 miljoen aandelen toenemen.