MKB Nedsense verkoopt AquaServa/BioBeheer aan Normec Group

Verkoopprijs 8,8 miljoen euro

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense deelt mede dat zij AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) voor 8,8 miljoen euro verkoopt aan Normec, een onafhankelijke organisatie actief op het gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance. De koopsom bestaat uit een contant bedrag van 8,0 miljoen euro en een earn-out van 0,8 miljoen euro. De earn-out is afhankelijk van de winstgevendheid in de komende vier jaar. De closing van de transactie wordt binnen enkele weken verwacht. De verkoopprijs – inclusief earnout – ligt 24 procent boven de boekwaarde van het belang en eveneens 24% boven de prijs waarvoor het belang eind 2017 is verkregen. Voorts heeft AquaServa/BioBeheer in 2018 in twee tranches in totaal 0,65 miljoen euro dividend uitgekeerd.

Over AquaServa / BioBeheer
De activiteiten van AquaServa omvatten advisering, monsteranalyses, keuringen, risicoanalyses en installatieaanpassingen. In maart 2016 nam AquaServa het in Rotterdam gevestigde BioBeheer over. BioBeheer is een onafhankelijk bacteriologisch onderzoeksbureau en heeft een toonaangevend, geaccrediteerd laboratorium op het gebied van legionella en microbiologisch wateronderzoek en onderzoek naar het binnenmilieu. In 2017 is de focus gelegd op het benutten van de synergievoordelen. De omzet van beide bedrijven bedraagt – opgeteld – circa 8 miljoen euro. In 2017 werd een (genormaliseerd) bedrijfsresultaat (EBITDA) van circa 1 miljoen euro gerealiseerd.

Over Normec Group
Normec is een snelgroeiende Nederlandse onderneming actief op gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance. Met circa 450 werknemers zet Normec zich in voor het zorg dragen van de kwaliteit en veiligheid van de materialen, systemen en producten van klanten. Om dit te realiseren en een goede dienstverlening te leveren, wordt hierbij sterk gefocust op het gebruik van slimme technologie. Normec beschikt reeds over een tweetal laboratoria en een geaccrediteerde certificatie en inspectie instelling, en zal met AquaServa /Biobeheer de komende jaren een bepalende positie in de markt van testen en inspecties in de gebouwde omgeving innemen.

De belangrijkste motieven van Normec voor de overname van AquaServa/BioBeheer zijn:
– de leidende positie die AquaServa en Biobeheer hebben opgebouwd in de markt van advies, onderzoek en beheer van waterinstallaties en gebouwbeheer
– het aanbieden van een full service inspectie concept voor gebouweigenaren en beheerders in combinatie met bestaande inspectie activiteiten van Normec

Voor MKB Nedsense betekent de transactie dat een mooie meerwaarde wordt gerealiseerd op deze investering. AquaServa/BioBeheer werd pas eind december 2017 van Value8 gekocht. Een deel van de opbrengst zal worden aangewend voor de aflossing van de door Value8 verstrekte vendor loan.

Joep Bruins, CEO Normec
“Ik ben erg blij met de overname van AquaServa/BioBeheer. Het bedrijf beschikt over een breed palet aan dienstverlening, heeft een uitstekende reputatie in de markt en vormt een veelbelovende toevoeging aan onze huidige inspectie-activiteiten. In 2018 heeft het team van AquaServa /BioBeheer hard gewerkt om een mooie groei te realiseren en wij verheugen ons erop om dit groeipad samen met het management en de medewerkers voort te zetten.”

Peter Paul de Vries, CEO MKB Nedsense:
“Wij zijn trots op de ontwikkeling die AquaServa en BioBeheer de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Voor de volgende fase van het bedrijf is Normec een uitstekende partner. De opbrengst van de verkoop toont aan dat MKB Nedsense als investeringsmaatschappij over mooie en waardevolle bedrijven beschikt. Bovendien laten we zien een mooi rendement op het geïnvesteerde vermogen te kunnen realiseren.”