Winstgevend MKB Nedsense ziet eigen vermogen fors stijgen

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft in 2019 een positief resultaat behaald van 0,30 miljoen euro (2018: 1,08 miljoen euro). Dit is de resultante van een positieve reƫlewaardemutatie op de investeringen (GNS Brinkman en Axess), lage kosten van de holding en de lagere financieringslasten. Het operationeel resultaat (EBIT) bedroeg over 2019 0,39 miljoen euro (2018: 1,48 miljoen euro).

Het eigen vermogen van MKB Nedsense steeg fors van 2,48 miljoen euro naar 6,77 miljoen euro ultimo 2019. Deze stijging is grotendeels het gevolg van de conversie van de lening van Value8 in aandelen MKB Nedsense. Daarnaast heeft een kapitaaluitkering van 0,01 euro per aandeel plaatsgevonden ten laste van de agioreserve. MKB Nedsense is een vrijwel schuldenvrije investeringsmaatschappij met een forse kaspositie. Door de verkoop van AquaServa Biobeheer was in 2018 al sprake van een verdrievoudiging van het eigen vermogen. De intrinsieke waarde per aandeel MKB Nedsense is het afgelopen jaar gestegen van 7,4 tot 8,3 eurocent. De winst per aandeel over 2019 bedroeg afgerond 0,6 eurocent (2018: 3,2 eurocent). Over 2019 wordt geen dividend uitgekeerd.
Ook MKB Nedsense is niet immuun voor de gevolgen van het COVID-19 virus. In dat kader voorzien de deelnemingen GNS Brinkman en Axess een lagere omzet als gevolg van het uitstellen of het niet opleveren van projecten en een daling van het aantal offerteaanvragen. De sterke balans en de netto kaspositie bieden MKB Nedsense de mogelijkheid om kansen te benutten en nieuwe investeringen te plegen.