MKB Nedsense keert dividend uit

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV stelt voor een dividend uit te keren van 1 eurocent per aandeel. Hiermee profiteren aandeelhouders MKB Nedsense mee van de goede gang van zaken in 2018.

De nettowinst over 2018 kwam uit op 1,1 miljoen euro (2017: -0,1 miljoen euro). Het eigen vermogen is gestegen van 0,8 naar 2,5 miljoen euro. De stijging van het eigen vermogen is het gevolg van de verkoopwinst op de desinvestering van AquaServa/Biobeheer en de aandelenemissie van begin 2018. De waardering van de overige investeringen bleef (per saldo) nagenoeg onveranderd. De winst per aandeel bedroeg 3 eurocent. De definitieve cijfers komen overeen met de op 10 april jl. gepubliceerde voorlopige cijfers.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag 2018 (en de daarin opgenomen jaarrekening) die vanaf vandaag via de website beschikbaar wordt gesteld. Naar verwachting zal de oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de komende week worden gepubliceerd.