AVA MKB Nedsense stemt in met alle agendapunten

MKB Nedsense NV heeft de stemuitslagen van de op donderdag 27 juni 2024 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders op haar website geplaatst. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd. Op de vergadering was 60,5% van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigd.

De uitslagen zijn als volgt.

NrAgendapuntVoorTegen
2bVaststelling jaarrekening 202399,99%0,01%
2cBeloningsverslag99,99%0,01%
2dBeloningsbeleid99,99%0,01%
3aDecharge Raad van Bestuur99,99%0,01%
3bDecharge Raad van Commissarissen99,99%0,01%
4bResultaatbestemming100,00%0,00%
5aMachtiging tot uitgifte aandelen99,99%0,01%
5bBeperking of uitsluiting voorkeursrechten99,99%0,01%
6Machtiging tot inkoop eigen aandelen99,99%0,01%
7Herbenoeming bestuur99,99%0,01%
8Herbenoeming leden Raad van Commissarissen99,99%0,01%
9Machtiging benoeming accountant99,99%0,01%

Voor de volledige agenda inclusief de toelichting op de geagendeerde voorstellen, wordt verwezen naar de website. De percentages zijn afgerond op twee decimalen.  

MKB Nedsense N.V.