MKB Nedsense: stijging intrinsieke waarde in 2021

Voor de beursgenoteerde investeringsmaatschappij MKB Nedsense was 2021 een jaar van groei. Er werd een licht positief resultaat behaald, de intrinsieke waarde per aandeel steeg met 20 procent en er werden twee nieuwe investeringen gedaan. MKB Nedsense heeft het jaarverslag over 2021 afgerond. Zowel het jaarbericht 2021 als het jaarverslag 2021 (waarin de cijfers zijn afgezet tegen die in het verlengde boekjaar 2019/2020) zal op de website beschikbaar worden gesteld.

Op de cijfers is geen accountantscontrole toegepast