NedSense actiever op zoek naar reverse listing kandidaten

NedSense enterprises NV deelt mede dat in de gisteren gehouden aandeelhoudersvergadering gesproken is over de toekomst van de beursgenoteerde onderneming. NedSense is een zogenaamde BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. In de vergadering is meegedeeld dat NedSense is benaderd door twee partijen die interesse hebben in een reverse listing. Die interesse is evenwel nog niet geconcretiseerd en er is nog geen voorstel aan NedSense voorgelegd. In de vergadering is aangegeven dat NedSense actiever zal gaan zoeken naar reverse listing kandidaten, mede gezien het feit dat de vermogensbasis daalt door het ontbreken van bedrijfsmatige opbrengsten. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft aangegeven voorstander te zijn van een reverse listing bij NedSense. Daarbij is evenzo aangegeven dat de VEB een voorkeur heeft voor een traject zoals bij Dico International NV, dat als R&S Retail Group NV een nieuw beursleven heeft gekregen en waarbij de bestaande aandeelhouders van Dico International thans een klein belang in een waardevolle onderneming houden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *