Mededeling MKB Nedsense

MKB Nedsense NV heeft kennisgenomen van de accountantsbenoeming bij Value8 NV. MKB Nedsense is daarvan gisteren nabeurs op de hoogte gebracht. MKB Nedsense ziet dit als een positieve ontwikkeling waardoor er een groter aanbod is aan oob-accountants in Nederland. MKB Nedsense zal deze mogelijkheid verder onderzoeken voor de controle van de jaarrekening 2022.