Intrinsieke waarde MKB Nedsense stijgt verder in eerste helft 2022

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft in de eerste zes maanden van 2022 een licht positief resultaat behaald van 0,2 miljoen euro (H1 2021: 0,08 miljoen euro). Deze stijging van is te danken aan de waardeontwikkeling van de investeringen (GNS Brinkman, Axess en Almunda Professionals) en de lage kosten van de holding. De cijfers zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling voor investeringsmaatschappijen (IFRS10), waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd.

Stijging eigen vermogen
Het eigen vermogen van MKB Nedsense steeg licht van 8,95 miljoen euro (ultimo 2021) naar 9,16 miljoen euro ultimo juni 2022. De intrinsieke waarde van MKB Nedsense is het afgelopen halfjaar gestegen van 9,0 tot 9,2 eurocent per aandeel. De winst per aandeel bedroeg over de eerste zes maanden 0,2 eurocent (H1 2021: 0,1 eurocent).

Vooruitzichten
MKB Nedsense is onverminderd positief gestemd over 2022. MKB Nedsense blijft de mogelijkheden onderzoeken om haar portefeuille van bedrijven uit te breiden.

MKB Nedsense N.V.