AVA MKB Nedsense stemt in met agendavoorstellen

MKB Nedsense NV, de investeringsmaatschappij die zich richt op investering in en groei van MKB ondernemingen in het segment tot 10 miljoen euro, maakt de stemuitslagen bekend van de afgelopen vrijdag (22 juni 2018) gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd.
nr
Agendapunten
voor
tegen
2b
Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017
100,0%
0,0%
3b
Voorstel tot uitkering dividend
100,0%
0,0%
4.
Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur
100,0%
0,0%
5.
Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen
100,0%
0,0%
6.
Aanwijzing RvB tot uitgifte van aandelen en toekenning rechten
100,0%
0,0%
7.
Aanwijzing RvB tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten
100,0%
0,0%
8.
Machtiging RvB tot verwerving aandelen in het kapitaal
100,0%
0,0%
10.
Herbenoeming van de externe accountant
100,0%
0,0%