Intrinsieke waarde MKB Nedsense stijgt in 2021

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft in het boekjaar 2021 een licht positief resultaat behaald van 0,1 miljoen euro (2020: – 0,6 miljoen euro). Dit is te danken aan de waardeontwikkeling van de investeringen (GNS Brinkman, Axess en Almunda Professionals) en de lage kosten van de holding. De cijfers over 2021 zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling voor investeringsmaatschappijen (IFRS10), waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd.

Axess en GNS Brinkman winstgevend
Zowel GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) als Axess (liften) ondervonden opnieuw hinder van de Covid-19 pandemie en daaraan gerelateerde overheidsmaatregelen. De vraag vanuit de retailsector nam daardoor af en projecten werden uitgesteld. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden behaalden beide bedrijven een positief bedrijfsresultaat (EBITDA). GNS Brinkman behaalde bij een omzet van 4,8 miljoen euro een positief bedrijfsresultaat van 0,3 miljoen euro, terwijl Axess over 2021 een omzet van 2,5 miljoen euro realiseerde met een bedrijfsresultaat van 0,2 miljoen euro. Ook de waardeontwikkeling van het aandelenbelang in Almunda Professionals droeg bij aan het resultaat.

Stijging eigen vermogen
Het eigen vermogen van MKB Nedsense steeg van 6,13 miljoen euro (ultimo 2020) naar 8,95 miljoen euro ultimo 2021. Deze stijging is mede het gevolg van uitgifte van aandelen ter financiering van de investeringen in Almunda Professionals en TIB-TEC. De intrinsieke waarde van MKB Nedsense is het afgelopen boekjaar gestegen van 7,5 tot 9,0 eurocent per aandeel. De winst per aandeel over 2021 bedroeg 0,1 eurocent (2020: – 1 eurocent).

Vooruitzichten
MKB Nedsense is positief gestemd over 2022. Door de opheffing van de coronamaatregelen hebben de bedrijven waarin MKB Nedsense heeft geïnvesteerd volop kansen om in 2022 verder te groeien. MKB Nedsense blijft de mogelijkheden onderzoeken om haar portefeuille van bedrijven uit te breiden en zich verder te focussen op internet, communicatie en technologie

MKB Nedsense N.V.

Op deze voorlopige cijfers is geen accountantscontrole toegepast.