Stabiel jaar voor MKB Nedsense

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een klein positief resultaat. Het netto resultaat bedroeg 93.000 euro, tegen 124.000 euro in 2021. Het eigen vermogen nam toe van 8,95 tot 9,05 miljoen euro. De winst per aandeel kwam uit op 0,1 eurocent. Het eigen vermogen per aandeel kwam onveranderd uit op 9 eurocent. Het jaarverslag wordt online beschikbaar gesteld via de website van de onderneming: www.mkbnedsense.nl. Als gevolg van de capaciteitsproblemen bij de Nederlandse oob-accountantskantoren heeft MKB Nedsense nog geen oob-accountant voor 2022 kunnen contracteren. Dat betekent dat het jaarverslag 2022 niet gecontroleerde cijfers bevat. MKB Nedsense verwacht in de komende periode een oob-accountant te contracteren. 

In 2022 bestond de portefeuille van MKB Nedsense uit vier investeringen. Twee private equity investeringen in GNS Brinkman en Axess, een investering in Tib-Tec en een aandelenbelang in Almunda. Axess en GNS Brinkman realiseerden beiden een positieve EBITDA op een omzet van 3,1 respectievelijk 4,9 miljoen euro. Tib-Tec, een start-up op het gebied van productie en toepassing van groene waterstof treft de voorbereidingen voor een beursgang in Zwitserland. Het belang in Almunda Professionals (professionals in zorg en in de financiële sector) wordt op beurskoers gewaardeerd. De waardestijging van het Almunda-belang droeg bij aan het positieve resultaat. 

Voorgesteld wordt om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen en het dividend over 2022 te passeren. MKB Nedsense N.V.