Positieve ontwikkeling bedrijven MKB Nedsense

Eind december 2017 heeft MKB Nedsense NV een drietal bedrijven overgenomen. Dit betreft AquaServa/Biobeheer (legionellacontrole, waterveiligheid), Axess Get-Up (platformliften en liftsystemen) en GNS Brinkman (rolluiken, brandsystemen).

MKB Nedsense NV is een investeringsmaatschappij en rapporteert uit dien hoofde over de waarde en waardeontwikkeling van haar belangen en bedrijven.

Ten aanzien van de gang van zaken in de eerste vier maanden van 2018 kan worden gemeld dat de omzet van AquaServa/Biobeheer is toegenomen en dat de winstgevendheid is verbeterd. Daarbij worden stappen gezet om de samenwerking tussen de bedrijven te intensiveren en de bedrijfsprocessen verder te automatiseren. Ook de orderintake ontwikkelt zich positief.

Bij GNS Brinkman is sprake van een hogere omzet en een beter resultaat, mede als gevolg van de verbeterde conjunctuur. Bij Axess/Get-Up was – mede door de overgenomen activiteiten van Get-Up – sprake van een aarzelende start van het jaar. In de loop van het tweede kwartaal is de orderintake aangetrokken. De focus ligt op de verdere integratie van Get-Up.

Het bestuur van MKB Nedsense is tevreden over de positieve gang van zaken. Op basis van de waarderingen per ultimo 2017, geldt dat AquaServa/Biobeheer (met circa 70%) de zwaarste weging heeft binnen portefeuille van MKB Nedsense, gevolgd door GNS Brinkman (circa 20%) en Axess Get-Up (circa 10%).

MKB Nedsense heeft op 6 juni jl. enkele wijzigingen in de governance aangekondigd. Deze houden verband met de focus van MKB Nedsense op bedrijven met een waarde tot 10 miljoen euro en het streven op termijn naar de opbouw van een eigen organisatie.

Tenslotte wordt meegedeeld dat MKB Nedsense verwacht in derde kwartaal 2018 de belangen van Value8 in Keesmakers (43%) en Warmako (30%) over te nemen.