Persberichten

Intrinsieke waarde MKB Nedsense stijgt verder in eerste helft 2022

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft in de eerste zes maanden van 2022 een licht positief resultaat behaald van 0,2 miljoen euro (H1 2021: 0,08 miljoen euro). Deze stijging van is te danken aan de waardeontwikkeling van de investeringen (GNS Brinkman, Axess en Almunda Professionals) en de lage kosten van de holding. De cijfers zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling voor investeringsmaatschappijen (IFRS10), waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd.

Stijging eigen vermogen
Het eigen vermogen van MKB Nedsense steeg licht van 8,95 miljoen euro (ultimo 2021) naar 9,16 miljoen euro ultimo juni 2022. De intrinsieke waarde van MKB Nedsense is het afgelopen halfjaar gestegen van 9,0 tot 9,2 eurocent per aandeel. De winst per aandeel bedroeg over de eerste zes maanden 0,2 eurocent (H1 2021: 0,1 eurocent).

Vooruitzichten
MKB Nedsense is onverminderd positief gestemd over 2022. MKB Nedsense blijft de mogelijkheden onderzoeken om haar portefeuille van bedrijven uit te breiden.

MKB Nedsense N.V.August 5, 2022 17:37


AVA MKB Nedsense stemt in met alle agendapunten

MKB Nedsense NV maakt de stemuitslagen bekend van de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd. Op de vergadering was 60,4% van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigd of aanwezig. Voor de agenda met toelichting wordt verwezen naar de website. 

NrAgendapuntVoorTegen
2bVaststelling jaarrekening 202199,9%0,1%
2cBeloningsverslag99,9%0,1%
3aDecharge Raad van Bestuur99,9%0,1%
3bDecharge Raad van Commissarissen99,9%0,1%
4bResultaatbestemming99,9%0.1%
5Statutenwijziging99,9%0.1%
6aMachtiging tot uitgifte aandelen99,8%0,2%
6bBeperking of uitsluiting voorkeursrechten99,9%0,1%
7Machtiging tot inkoop aandelen99,9%0,1%
8Machtiging benoeming accountant99,9%0,1%

De percentages zijn afgerond op 1 decimaal.  

MKB Nedsense N.V.June 29, 2022 19:12


MKB Nedsense: stijging intrinsieke waarde in 2021

Voor de beursgenoteerde investeringsmaatschappij MKB Nedsense was 2021 een jaar van groei. Er werd een licht positief resultaat behaald, de intrinsieke waarde per aandeel steeg met 20 procent en er werden twee nieuwe investeringen gedaan. MKB Nedsense heeft het jaarverslag over 2021 afgerond. Zowel het jaarbericht 2021 als het jaarverslag 2021 (waarin de cijfers zijn afgezet tegen die in het verlengde boekjaar 2019/2020) zal op de website beschikbaar worden gesteld.

Op de cijfers is geen accountantscontrole toegepastApril 29, 2022 17:41


Intrinsieke waarde MKB Nedsense stijgt in 2021

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft in het boekjaar 2021 een licht positief resultaat behaald van 0,1 miljoen euro (2020: – 0,6 miljoen euro). Dit is te danken aan de waardeontwikkeling van de investeringen (GNS Brinkman, Axess en Almunda Professionals) en de lage kosten van de holding. De cijfers over 2021 zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling voor investeringsmaatschappijen (IFRS10), waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd.

Axess en GNS Brinkman winstgevend
Zowel GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) als Axess (liften) ondervonden opnieuw hinder van de Covid-19 pandemie en daaraan gerelateerde overheidsmaatregelen. De vraag vanuit de retailsector nam daardoor af en projecten werden uitgesteld. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden behaalden beide bedrijven een positief bedrijfsresultaat (EBITDA). GNS Brinkman behaalde bij een omzet van 4,8 miljoen euro een positief bedrijfsresultaat van 0,3 miljoen euro, terwijl Axess over 2021 een omzet van 2,5 miljoen euro realiseerde met een bedrijfsresultaat van 0,2 miljoen euro. Ook de waardeontwikkeling van het aandelenbelang in Almunda Professionals droeg bij aan het resultaat.

Stijging eigen vermogen
Het eigen vermogen van MKB Nedsense steeg van 6,13 miljoen euro (ultimo 2020) naar 8,95 miljoen euro ultimo 2021. Deze stijging is mede het gevolg van uitgifte van aandelen ter financiering van de investeringen in Almunda Professionals en TIB-TEC. De intrinsieke waarde van MKB Nedsense is het afgelopen boekjaar gestegen van 7,5 tot 9,0 eurocent per aandeel. De winst per aandeel over 2021 bedroeg 0,1 eurocent (2020: – 1 eurocent).

Vooruitzichten
MKB Nedsense is positief gestemd over 2022. Door de opheffing van de coronamaatregelen hebben de bedrijven waarin MKB Nedsense heeft geïnvesteerd volop kansen om in 2022 verder te groeien. MKB Nedsense blijft de mogelijkheden onderzoeken om haar portefeuille van bedrijven uit te breiden en zich verder te focussen op internet, communicatie en technologie

MKB Nedsense N.V.

Op deze voorlopige cijfers is geen accountantscontrole toegepast.March 24, 2022 09:03


MKB Nedsense investeert in waterstofstart-up

Pre IPO investering in TIB-TEC

MKB Nedsense is verheugd te kunnen melden dat een belang is genomen in TIB-TEC, een in Baar (Zwitserland) gevestigde waterstof start-up die een beschermde technologie commercialiseert waarmee het mogelijk is om groene waterstof te produceren en te gebruiken.
De productontwikkeling verkeert in de laatste fase en TIB-TEC verwacht in de loop van 2022 de eerste overeenkomsten met afnemers te sluiten.

TIB-TEC werkt wereldwijd met licentieverlening en is verantwoordelijk voor marketing, verkoop, distributie van de TIB-TEC-technologie aan bedrijven binnen de toepassingsgebieden stroomopwekking, mobiliteit en industrie. De inkomstenstroom van TIB-TEC zal komen uit uit eenmalige vergoedingen voor technologie en terugkerende licentievergoedingen.

TIB-TEC opereert in meerdere landen waaronder het Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. Het senior management bestaat uit Jan Willem van der Lee, CEO en Marco Fantelli, CFO. Van der Lee is oud-manager van Shell, Fantelli heeft ruime ervaring in de private equity en capital markets.

TIB-TEC treft voorbereidingen voor een beursnotering aan de Zwitserse beurs: BX Swiss stock exchange.

MKB Nedsense geeft met deze investering invulling aan haar doelstelling om in technologiebedrijven te investeren. TIB-TEC beschikt over bewezen technologie en heeft een groot potentieel om waarde te creëren door het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en het veroveren van diverse markten en marktsegmenten. De investering, groot 1,8 miljoen euro, zal deels (een derde) in cash worden voldaan en deels (tweederde) in nieuwe aandelen MKB Nedsense.

MKB Nedsense NVOctober 21, 2021 07:55


Axess (MKB Nedsense) neemt SK Lifttechniek over

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense is verheugd mede te delen dat haar portefeuillebedrijf Axess de doorstart van liftenspecialist SK Lifttechniek heeft kunnen realiseren.  SK Lifttechniek (Sas Kuipers Lifttechniek) is net als Axess gespecialiseerd in levering en montage van personen-, platform– en goederenliften. Axess heeft de activa van SK Lifttechniek verworven van de curator (Jeroen Rouers van De Advocaten van Van Riet) en zal de activiteiten doorstarten.  

De overname van SK Lifttechniek past in het streven van Axess om in te spelen op de toenemende vraag naar woonhuisliften, waardoor met name ouderen en mensen met een fysieke handicap langer zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Axess verbreedt met deze stap haar productenpallet en versterkt haar marktpositie.October 19, 2021 07:50


MKB Nedsense boekt positief resultaat

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar van 2021 een positief resultaat geboekt van 82.000 euro (2020: -244.000 euro). Twee bedrijven waarin MKB Nedsense investeert – GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) en Axess (liften) – behaalden, ondanks uitdagende omstandigheden, een positief resultaat. In 2020 werden er door Covid diverse projecten uitgesteld; inmiddels is de markt weer redelijk gestabiliseerd.

De halfjaarcijfers van MKB Nedsense zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling voor investeringsmaatschappijen (IFRS10), waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd. MKB Nedsense beschikt over een ruime financiële positie met 2,87 miljoen euro vlottende activa die kunnen worden gebruikt voor verdere investeringen. Het eigen vermogen van de onderneming steeg licht van 6,13 miljoen euro eind 2020 naar 6,21 miljoen euro ultimo juni 2021. De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt ultimo juni 2021 0,08 euro per aandeel.

MKB Nedsense neemt belang in Novisource/Almunda
MKB Nedsense heeft in juli 2021 een 12,8 procentsbelang genomen in het beursgenoteerde Novisource N.V. Die investering is gefinancierd met de uitgifte van nieuwe aandelen. Novisource is een beursgenoteerd Business & IT consultancybedrijf met een sterke focus op de financiële sector (banken, verzekeraars, pensioenfondsen & vermogensbeheerders). Deze investering past derhalve binnen de strategische focus op technologie en ICT. In augustus 2021 is de naam van Novisource N.V. gewijzigd in Almunda Professionals N.V.

Focus op technologie
MKB Nedsense legt het accent bij het investeringsbeleid op de ICT-sector en technische ondernemingen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan invulling van die strategie. De daarmee samenhangende wijziging van de naam in Cloud Entec N.V. heeft nog niet plaatsgevonden.

MKB Nedsense beschikt over een gezonde balans en een goede uitgangspositie om waarde te creëren voor aandeelhouders. Voorzichtigheidshalve spreekt MKB Nedsense op dit moment geen verwachtingen uit voor de resultaten over het gehele boekjaar.

Het volledige halfjaarbericht 2021 zal op de website www.mkbnedsense.nl worden geplaatst. Op deze halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.

MKB Nedsense N.V.September 16, 2021 07:46


Uitslagen AVA en belangname Novisource

MKB Nedsense NV maakt de stemuitslagen bekend van de op woensdag 30 juni 2021 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd. Voor de agenda met toelichting wordt verwezen naar de website.

Nr Agendapunt Voor Tegen
2a Vaststelling jaarrekening 2019/2020 100,00% 0,00%
2b Beloningsverslag 100,00% 0,00%
3a Decharge Raad van Bestuur 100,00% 0,00%
3b Decharge Raad van Commissarissen 100,00% 0,00%
5a Machtiging tot uitgifte aandelen 99.98% 0,02%
5b Beperking of uitsluiting voorkeursrechten 99,97% 0,02%
6 Machtiging tot inkoop aandelen 100,00% 0,00%
7 Machtiging benoeming accountant 100,00% 0,00%

Voorts deelt MKB Nedsense mee dat zij 1,5 miljoen aandelen Novisource heeft verkregen. Het belang wordt overgenomen van Value8 NV. Novisource is een beursgenoteerd Business & IT consultancybedrijf met een sterke focus op de financiële sector (banken, verzekeraars, pensioenfondsen & vermogensbeheerders). Deze investering past derhalve binnen de strategische focus op technologie en ICT. De belangname, die een investering vergt van 1,5 miljoen euro, zal worden gefinancierd met de uitgifte van nieuwe aandelen MKB Nedsense tegen een koers van 0,15 euro per aandeel. Het aantal uitstaande aandelenkapitaal zal daardoor met 10 miljoen aandelen toenemen. July 5, 2021 08:06


MKB Nedsense boekt beperkt negatief resultaat in 2020

Axess en GNS Brinkman behalen positief bedrijfsresultaat

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense heeft over 2020 een licht negatief resultaat geboekt (-0,6 miljoen euro). De cijfers over het kalenderjaar 2020 zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling voor investeringsmaatschappijen (IFRS10), waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd. Het resultaat is toe te schrijven aan een lagere waardering per ultimo 2020 van de 100% belangen in Axess (liften) en GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen).

Axess en GNS Brinkman dankzij sterk slotkwartaal operationeel winstgevend
Zowel GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) als Axess (liften) ondervonden in 2020 negatieve effecten van de Covid-19 pandemie. Die leidde tot minder vraag vanuit de retailsector, uitstel van projecten en daarmee tot een negatieve aanpassing van de waarderingen.
Dankzij een sterk slot van 2020 wist GNS Brinkman deze negatieve impact te beperken. De jaaromzet kwam uit op 5,3 miljoen euro met een EBITDA (hierna: bedrijfsresultaat) van 0,3 miljoen euro positief (2019: break even). Axess boekte een omzet van 2,5 miljoen euro en behaalde eveneens een positief bedrijfsresultaat (0,1 miljoen euro). De totale omzet over 2020 van deze twee bedrijven bedraagt daardoor 7,8 miljoen euro met een bedrijfsresultaat van 0,4 miljoen euro.

Liquide middelen beschikbaar voor investeringen, geen schulden
Naast deze belangen beschikt MKB Nedsense over ruim 2,4 miljoen euro liquide middelen. Deze liquide middelen zijn eind 2020 rentedragend uitgezet bij Value8 N.V, waarbij dit bedrag op korte termijn opvraagbaar is en direct kan worden ingezet voor investeringen. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 6,1 miljoen euro, de vennootschap heeft geen schulden.

Focus op ICT-sector
In november 2020 heeft MKB Nedsense bekendgemaakt dat de investeringsfocus in toenemende mate gelegd zal worden op de ICT-sector (informatie, communicatie en technologie). MKB Nedsense is – met GNS Brinkman en Axess – al actief in de technologiesector. De verwachting is dat de ICT sector, die in Corona-jaar 2020 relatief goed heeft gepresteerd, ook op lange termijn goede groeiperspectieven biedt. MKB Nedsense is in gesprek met een aantal technologie ondernemingen over deelname, overname en/of het verstrekken van aanvullend groeikapitaal. Er is geen zekerheid dat deze trajecten tot (een of meer) transacties zullen leiden.

MKB Nedsense N.V.

Het boekjaar van MKB Nedsense loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2020. Dit persbericht heeft betrekking op het kalenderjaar 2020. Op deze voorlopige cijfers is geen accountantscontrole toegepast.February 16, 2021 08:49


BAVA MKB Nedsense stemt in met statutenwijziging

MKB Nedsense NV maakt de stemuitslagen bekend van de op donderdag 31 december 2020 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met 100,00% voor de voorgestelde statutenwijziging gestemd. Tevens is de machtiging verstrekt om de naam te wijzigen van MKB Nedsense naar Cloud Entec. Voor de volledige agenda met toelichting wordt verwezen naar de website. Tevens wordt medegedeeld dat MKB Nedsense een belangrijk deel van aanwezige liquiditeiten (2,3 miljoen euro) rentedragend heeft uitgeleend aan Value8. Deze liquiditeiten blijven op afroep beschikbaar voor investeringen in de ICT-sectorDecember 31, 2020 17:27


MKB Nedsense: focus op ICT

MKB Nedsense NV, de investeringsmaatschappij die zich richt op investering in en groei van MKB ondernemingen in het segment tot 10 miljoen euro, maakt bekend dat de investeringsfocus in toenemende mate gelegd zal worden op de ICT-sector (Informatie, communicatie en technologie). MKB Nedsense is – met GNS Brinkman en Axess – al actief in de technologiesector. Het accent zal evenwel geleidelijk verschuiven richting ICT. De ICT-sector is niet alleen Corona-proof gebleken, de verwachting is dat de sector ook op lange termijn goede groeiperspectieven biedt.

MKB Nedsense is momenteel in gesprek met een aantal ICT ondernemingen over deelname, overname en/of het verstrekken van aanvullend groeikapitaal. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2021 te investeren in een of meerdere ICT ondernemingen. Voor het realiseren van deze investeringen kan MKB Nedsense de bestaande kaspositie benutten en met uitgifte van aandelen nieuw risicodragend kapitaal aantrekken.

In het kader van de toenemende focus op ICT zal een statutenwijziging worden voorgesteld.
Deze behelst:

• lichte vergroting van het maatschappelijk kapitaal
• wijziging van de naam in Cloud Entec N.V.
• verbetering van de aandeelhoudersrechten.

De voorgestelde statutenwijziging zal aan aandeelhouders worden voorgelegd in de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering die op donderdag 31 december a.s. zal worden gehouden. De agendastukken, inclusief oproeping en toelichting, kunnen op de site van MKB Nedsense worden geraadpleegd.November 20, 2020 08:48


MKB Nedsense boekt klein halfjaarverlies

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar van 2020 een klein negatief resultaat geboekt (-0,24 miljoen euro). De investeringen van MKB Nedsense – GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) en Axess (liften) – hadden in de eerste helft van 2020 te maken met uitdagende omstandigheden. Door de economische effecten van Covid-19 en de intelligente lock down werden projecten uitgesteld en was het moeilijker het orderboek aan te vullen. Vooral Axess had daar last van en zag diverse projecten uitgesteld worden. Sinds de zomer zien zowel Axess als GNS Brinkman de omzet weer aantrekken.


De halfjaarcijfers zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling voor investeringsmaatschappijen (IFRS10), waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd. De reële waarde van de private equity investeringen daalde van 4,0 miljoen euro (ultimo 2019) naar 3,9 miljoen euro. 

Na de conversie van de leningen in 2019 is MKB Nedsense schuldenvrij en beschikt de investeringsmaatschappij over een ruime kaspositie van 2,4 miljoen euro. Het eigen vermogen van de onderneming bedraagt ultimo juni 2020 6,5 miljoen euro, tegenover 6,7 miljoen euro ultimo 2019 en 2,4 miljoen euro ultimo juni 2019. De intrinsieke waarde per aandeel komt uit op 0,08 euro per aandeel per 30 juni 2020.

Vooruitzichten 
Vanwege het onzekere economische klimaat is MKB Nedsense terughoudend om uitspraken over de verwachte resultaatsontwikkeling.  MKB Nedsense in gesprek met diverse partijen over de aankoop van en/of inbreng van nieuwe belangen en investeringen. Daarmee wil MKB Nedsense invulling geven aan haar strategie: het opbouwen van een portefeuille MKB-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor haar aandeelhouders. Ondertussen bekijkt MKB Nedsense ook de mogelijkheid om een beter rendement te maken op de liquide middelen waarover de vennootschap beschikt.

MKB Nedsense N.V.

Het boekjaar van MKB Nedsense loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2020. Dit persbericht heeft betrekking op de eerste helft van het kalenderjaar 2020. Het volledige halfjaarbericht 2020 zal op de website www.mkbnedsense.nl worden geplaatst. Op deze halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.September 4, 2020 20:41


AVA MKB Nedsense stemt in met alle agendapunten

MKB Nedsense NV, de investeringsmaatschappij die zich richt op investering in en groei van MKB ondernemingen in het segment tot 10 miljoen euro, maakt de stemuitslagen bekend van de op woensdag 1 juli 2020 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd. Voor de agenda met toelichting wordt verwezen naar de website. 

NrAgendapuntVoorTegen
3aDecharge Raad van Bestuur100,00%0,00%
3bDecharge Raad van Commissarissen100,00%0,00%
4bVoorstel winstbestemming en dividend100,00%0,00%
5aMachtiging tot uitgifte aandelen100,00%0,00%
5bBeperking of uitsluiting voorkeursrechten99,97%0,03%
6Machtiging tot inkoop aandelen100,00%0,00%
7Bezoldigingsbeleid99,97%0,03%
8Herbenoeming de heer De Vries (RvB)100,00%0,00%
9aHerbenoeming de heer Hettinga (RvC)100,00%0,00%
9bHerbenoeming de heer Van Dam (RvC)100,00%0,00%

MKB Nedsense N.V. July 2, 2020 07:31


Winstgevend MKB Nedsense ziet eigen vermogen fors stijgen

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft in 2019 een positief resultaat behaald van 0,30 miljoen euro (2018: 1,08 miljoen euro). Dit is de resultante van een positieve reëlewaardemutatie op de investeringen (GNS Brinkman en Axess), lage kosten van de holding en de lagere financieringslasten. Het operationeel resultaat (EBIT) bedroeg over 2019 0,39 miljoen euro (2018: 1,48 miljoen euro).

Het eigen vermogen van MKB Nedsense steeg fors van 2,48 miljoen euro naar 6,77 miljoen euro ultimo 2019. Deze stijging is grotendeels het gevolg van de conversie van de lening van Value8 in aandelen MKB Nedsense. Daarnaast heeft een kapitaaluitkering van 0,01 euro per aandeel plaatsgevonden ten laste van de agioreserve. MKB Nedsense is een vrijwel schuldenvrije investeringsmaatschappij met een forse kaspositie. Door de verkoop van AquaServa Biobeheer was in 2018 al sprake van een verdrievoudiging van het eigen vermogen. De intrinsieke waarde per aandeel MKB Nedsense is het afgelopen jaar gestegen van 7,4 tot 8,3 eurocent. De winst per aandeel over 2019 bedroeg afgerond 0,6 eurocent (2018: 3,2 eurocent). Over 2019 wordt geen dividend uitgekeerd.
Ook MKB Nedsense is niet immuun voor de gevolgen van het COVID-19 virus. In dat kader voorzien de deelnemingen GNS Brinkman en Axess een lagere omzet als gevolg van het uitstellen of het niet opleveren van projecten en een daling van het aantal offerteaanvragen. De sterke balans en de netto kaspositie bieden MKB Nedsense de mogelijkheid om kansen te benutten en nieuwe investeringen te plegen.April 28, 2020 07:57


BAVA MKB Nedsense stemt in met statutenwijziging

MKB Nedsense NV, de investeringsmaatschappij die zich richt op investering in en groei van MKB ondernemingen in het segment tot 10 miljoen euro, maakt de stemuitslagen bekend van de op vrijdag (27 december 2019) gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft unaniem met het voorgestelde agendapunt ingestemd. De statutenwijziging omhelst de verlenging van het boekjaar 2019.

nr Agendapunt voor tegen
2 Voorstel tot wijzigen van de statuten 100,0% 0,0%

MKB Nedsense N.V.December 27, 2019 20:35


Nadere informatie uitkering MKB Nedsense

In aanvulling op het persbericht van 30 september jl. maakt MKB Nedsense bekend dat met ingang van morgen, donderdag 3 oktober 2019, het aandeel MKB Nedsense (ISIN: NL0009312842) ex-uitkering (0,01 euro per aandeel) zal noteren.October 2, 2019 16:45


MKB Nedsense keert 0,01 euro per aandeel uit

MKB Nedsense maakt bekend dat de op 22 juni jl. goedgekeurde kapitaalvermindering is afgerond. In dat kader is de nominale waarde van de aandelen middels een statutenwijziging verlaagd naar 0,01 euro en wordt een bedrag van 0,01 euro per aandeel uitgekeerd aan de aandeelhouders. In totaal wordt 820.000 euro uitgekeerd aan aandeelhouders.


Ten aanzien van de kapitaaluitkering van 0,01 euro is voor de gewone aandelen (ISIN: NL0010661864) de ex-datum 3 oktober 2019; de record date is 4 oktober 2019. Dit betreft een kapitaaluitkering van 0,01 euro in contanten. Bovengenoemde uitkeringen zullen betaalbaar zijn per 7 oktober 2019. Op de kapitaaluitkering is geen dividendbelasting van toepassing.


 September 30, 2019 16:59


MKB Nedsense zet verdere stappen in eerste halfjaar

Waardering in eerste halfjaar stabiel

Ivesteringsmaatschappij MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar 2019 verdere stappen gezet in het kader van de uitbouw van haar portefeuille. In juni 2019 heeft grootaandeelhouder Value8 aangegeven de converteerbare lening om te zetten in nieuwe aandelen, waarmee het eigen vermogen met circa 4,8 miljoen euro wordt verstrekt. De omzetting zal voor 1 augustus 2019 worden geëffectueerd.

Positieve trend

Het eerste halfjaar werd gekenmerkt door een positieve trend bij de investeringen GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) en Axess (liften), die beiden hun resultaten licht hebben verbeterd ten opzichte van het eerste halfjaar 2018. Voor de waardering en de uitgangspunten van de waardering is aangesloten bij de situatie per 31 december 2018. De waardering van beide investeringen is derhalve vrijwel gelijk aan de waardering eind 2018. De halfjaarcijfers zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling voor investeringsmaatschappijen van IFRS10, waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd. Na aftrek van de holdingkosten van MKB Nedsense (inclusief financieringslasten op de converteerbare lening) is het resultaat vrijwel break-even (-0,1 miljoen euro). In het eerste halfjaar betaalde MKB Nedsense nog rentelasten, die vallen als gevolg van de conversie in het tweede halfjaar weg.

Vooruitzichten boekjaar 2019

De vooruitzichten voor het gehele boekjaar 2019 zijn positief. Door de conversie van de leningen stijgt het eigen vermogen fors, wordt MKB Nedsense schuldenvrij en beschikt de investeringsmaatschappij over een ruime kaspositie.

Voorts is MKB Nedsense in gesprek met diverse partijen over de aankoop van en/of inbreng van nieuwe belangen en investeringen. Daarmee wil MKB Nedsense invulling geven aan haar strategie: het opbouwen van een portefeuille MKB-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor haar aandeelhouders. Voor geheel 2019 verwacht MKB Nedsense – mede door de conversie – een stijging van de intrinsieke waarde per aandeel.

Ten aanzien van de op 22 juni jl. goedgekeurde kapitaalvermindering, kan worden meegedeeld dat MKB Nedsense begin september verwacht deze te kunnen effectueren, waarbij 0,01 euro per aandeel aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd. Het volledige halfjaarbericht zal vandaag de website worden geplaatst. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.

MKB Nedsense N.V.July 24, 2019 18:50


AVA MKB Nedsense keurt alle agendapunten goed

Gisteren, donderdag 20 juni 2019, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MKB Nedsense NV plaatsgevonden. MKB Nedsense is verheugd dat de Algemene Vergadering op bijna alle punten unaniem heeft ingestemd met de geagendeerde voorstellen. In de vergadering waren 19.877.213 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetgeen overeenkomt met 58,6% van het uitstaande aandelenkapitaal.


De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde unaniem in met de vaststelling van de jaarrekening van MKB Nedsense over 2018, alsmede de voorgestelde statutenwijziging inclusief kapitaalvermindering met terugbetaling van 0,01 euro. Ook de agendapunten décharge van de Raad van Bestuur, décharge van de Raad van Commissarissen, en de machtigingen tot uitgifte en inkoop van aandelen werden unaniem aangenomen. De machtiging voor de keuze voor de accountant werd met 100,0% (afgerond) aangenomen.June 21, 2019 08:07


MKB Nedsense versterkt eigen vermogen

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft bericht ontvangen van Value8 NV dat zij voornemens is om de uitstaande converteerbare lening geheel om te zetten in aandelen. Deze conversie leidt tot een toename van het eigen vermogen met circa 4,8 miljoen euro en tot een forse stijging van de intrinsieke waarde per aandeel. 

Deze converteerbare lening is eind 2017 uitgegeven ter financiering van de aankoop van de technische activiteiten van Value8. Value8 had tot 2022 het recht om deze lening te converteren in aandelen tegen de koers van 0,10 euro. De vervroegde conversie leidt ook tot een afname van de rentelasten. De effectuering van de conversie zal naar verwachting eind juni plaatvinden, waarna Value8 48 miljoen nieuwe – niet verhandelbare – aandelen A zal ontvangen. Het belang van Value8 zal hierdoor stijgen naar circa 83 procent. 

MKB Nedsense streeft ernaar in 2019 verdere invulling te geven aan haar strategie: waardecreatie door te investeren in MKB-ondernemingen en deze ondernemingen te ondersteunen in hun groeiambities.June 19, 2019 17:46


Aankondiging aandeelhoudersvergadering MKB Nedsense

Op donderdag 20 juni 2019 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MKB Nedsense worden gehouden. De vergadering vindt plaats in NH Hotel Jan Tabak in Bussum en vangt aan om 13.00 uur. 
 Op de agenda staat een voorstel tot statutenwijziging, die onder meer een kapitaalvermindering bevat. Voorgesteld wordt om de nominale waarde van de aandelen te verlagen van 0,10 euro naar 0,01 euro. 


Op 30 april jl. heeft MKB Nedsense bekendgemaakt een uitkering aan aandeelhouders te willen doen van 0,01 euro per aandeel. Tegen de achtergrond van de voorgestelde statutenwijziging wordt thans voorgesteld om – in plaats van een dividenduitkering van 0,01 euro per aandeel – een uitkering van 0,01 euro per aandeel te doen in het kader van de kapitaalvermindering. Op deze uitkering zal geen dividendbelasting worden ingehouden. 

Voor de oproep, de agenda en de vergaderstukken wordt verwezen naar de website: www.mkbnedsense.nl.  MKB Nedsense N.V.May 10, 2019 07:53


MKB Nedsense keert dividend uit

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV stelt voor een dividend uit te keren van 1 eurocent per aandeel. Hiermee profiteren aandeelhouders MKB Nedsense mee van de goede gang van zaken in 2018.

De nettowinst over 2018 kwam uit op 1,1 miljoen euro (2017: -0,1 miljoen euro). Het eigen vermogen is gestegen van 0,8 naar 2,5 miljoen euro. De stijging van het eigen vermogen is het gevolg van de verkoopwinst op de desinvestering van AquaServa/Biobeheer en de aandelenemissie van begin 2018. De waardering van de overige investeringen bleef (per saldo) nagenoeg onveranderd. De winst per aandeel bedroeg 3 eurocent. De definitieve cijfers komen overeen met de op 10 april jl. gepubliceerde voorlopige cijfers.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag 2018 (en de daarin opgenomen jaarrekening) die vanaf vandaag via de website beschikbaar wordt gesteld. Naar verwachting zal de oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de komende week worden gepubliceerd.April 30, 2019 07:57


MKB Nedsense: forse stijging eigen vermogen in 2018

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft in 2018 een groei van haar eigen vermogen gerealiseerd van 0,8 naar 2,5 miljoen euro. Deze stijging is het gevolg van de boekwinst op de verkoop van AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) en de aandelenemissie van begin 2018. Het resultaat over het boekjaar 2018 kwam uit op 1,1 miljoen euro (2017: – 0,1 miljoen euro). De winst per aandeel bedroeg 0,03 euro (2017: 0,00 euro).


MKB Nedsense streeft ernaar in 2019 verdere invulling te geven aan haar strategie: waardecreatie door te investeren in MKB-ondernemingen en deze ondernemingen te ondersteunen in hun groeiambities.
In dat kader worden diverse proposities en acquisitiemogelijkheden geanalyseerd en wordt met een aantal partijen gesproken. MKB Nedsense deelt voorts mee dat de voorgenomen wijzigingen in de corporate governance structuur en de aankoop van het 43% belang in Keesmakers nog niet zijn gerealiseerd.


De in dit persbericht weergegeven cijfers hebben betrekking op de voorlopige cijfers die zijn gebaseerd op de concept jaarrekening 2018. De jaarrekeningcontrole is nog niet afgerond. De verwachting is dat jaarverslag en jaarrekening binnen enkele weken zullen worden gepubliceerd.April 10, 2019 08:05


Trading update MKB Nedsense

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV publiceert onderstaande trading update om aandeelhouders te informeren over de recente ontwikkelingen.

• Op 13 september heeft MKB Nedsense meegedeeld dat AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) voor 8,8 miljoen euro is verkocht aan Normec. Deze transactie werd enkele weken later geclosed. De koopsom bestaat uit een contant bedrag van 8,0 miljoen euro en een earn-out van 0,8 miljoen euro. De verkoopopbrengst is duidelijk hoger dan het bedrag waarvoor MKB Nedsense het 100% belang in AquaServa/Biobeheer eind 2017 heeft verkregen.

• Een deel van de koopsom is aangewend voor de aflossing van de vendor loan (oorspronkelijk groot 4,8 miljoen euro) die door Value8 aan MKB Nedsense was verstrekt. Daarmee zijn de balansverhoudingen versterkt en beschikt MKB Nedsense over een substantiële kaspositie.

• Op 15 oktober heeft MKB Nedsense meegedeeld dat het aandeel MKB Nedsense (tickersymbool: NEDSE) met ingang van die datum wordt verhandeld in continue handel (handelsgroep J1). Door de aanstelling van een liquidity provider wordt de verhandelbaarheid van het aandeel verder verbeterd.

• MKB Nedsense is voornemens het 43% belang in Keesmakers over te nemen van Value8. Keesmakers ontwikkelt en verkoopt het merkproduct kees: kaas met een 50% minder verzadigd vet en 25% minder zout ten opzichte van een Goudse kaas van vergelijkbare leeftijd.

• MKB Nedsense is voornemens de komende periode verdere stappen te zetten ter invulling van haar strategie: het opbouwen van een portefeuille MKB-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor haar aandeelhouders. In dat kader worden diverse proposities en acquisitiemogelijkheden geanalyseerd en wordt met diverse partijen gesproken. Tegen deze achtergrond wordt verwacht dat de voorgenomen wijziging van de governance, waaronder begrepen het aantrekken van een nieuwe bestuurder, in de eerste helft van 2019 zal plaatsvinden.

• MKB Nedsense bevestigt de op 24 september 2018 uitgesproken resultaatsverwachting. Dit betekent dat voor het boekjaar 2018 een duidelijk positief resultaat wordt verwacht.December 4, 2018 08:37


MKB Nedsense met ingang van heden in continue handel

 MKB Nedsense NV is verheugd te kunnen meedelen dat het aandeel MKB Nedsense (tickersymbool: NEDSE) met ingang van heden zal worden verhandeld in continue handel (handelsgroep J1). Door de aanstelling van een liquidity provider wordt de verhandelbaarheid van het aandeel verder verbeterd. MKB Nedsense is van mening dat de overstap naar continue handel past bij het groeiambities van de onderneming.
Tevens wordt meegedeeld dat de verkoop van Aquaserva/Biobeheer (zie persbericht van 13 september 2018) is afgerond. Een deel van de opbrengst is gebruikt voor de aflossing van de vendor loan aan Value8.


October 15, 2018 08:38


Toename eigen vermogen MKB Nedsense

MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar 2018 de waarde van haar portefeuille zien stijgen met 213.000 euro. Door uitgifte van aandelen (februari 2018) nam het eigen vermogen toe van 0,77 miljoen euro naar 1,3 miljoen euro. Na kosten en financieringslasten werd een bescheiden negatief nettoresultaat geboekt: -82.000 euro. In dit resultaat is de boekwinst op de recente verkoop van AquaServa/Biobeheer niet meegenomen. De halfjaarcijfers zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling van IFRS10, waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd.

Voor MKB Nedsense is in 2017 een nieuw perspectief ontstaan door de omvorming naar een investeringsmaatschappij voor MKB bedrijven. Op 29 december 2017 heeft MKB Nedsense drie technische ondernemingen – Axess/Get- Up (liften), AquaServa/Biobeheer (waterbeheer) en GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) – voor 10 miljoen euro overgenomen van Value8. De activiteiten ontwikkelden zich gedurende de eerste helft van 2018 conform verwachting.

Op 13 september jl. heeft MKB Nedsense bekendgemaakt de activiteiten van AquaServa/Biobeheer te hebben verkocht voor 8,0 miljoen euro, plus een earnout van 0,8 miljoen euro. Met een deel van de opbrengsten zal de vendor loan worden afgelost aan Value8.

Vooruitzichten boekjaar 2018
De vooruitzichten voor het gehele boekjaar 2018 zijn positief. De verwachting is dat het eigen vermogen verder zal toenemen. Bovendien wordt – dankzij de boekwinst op de verkoop van AquaServa/Biobeheer – een duidelijk positief jaarresultaat verwacht. MKB Nedsense is voornemens verdere stappen te zetten ter invulling van haar strategie: het opbouwen van een portefeuille MKB-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor haar aandeelhouders.

Het volledige halfjaarbericht zal uiterlijk op 24 september 2018 op de website worden geplaatst. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.September 24, 2018 08:39


MKB Nedsense verkoopt AquaServa/BioBeheer aan Normec Group

Verkoopprijs 8,8 miljoen euro

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense deelt mede dat zij AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) voor 8,8 miljoen euro verkoopt aan Normec, een onafhankelijke organisatie actief op het gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance. De koopsom bestaat uit een contant bedrag van 8,0 miljoen euro en een earn-out van 0,8 miljoen euro. De earn-out is afhankelijk van de winstgevendheid in de komende vier jaar. De closing van de transactie wordt binnen enkele weken verwacht. De verkoopprijs – inclusief earnout – ligt 24 procent boven de boekwaarde van het belang en eveneens 24% boven de prijs waarvoor het belang eind 2017 is verkregen. Voorts heeft AquaServa/BioBeheer in 2018 in twee tranches in totaal 0,65 miljoen euro dividend uitgekeerd.

Over AquaServa / BioBeheer
De activiteiten van AquaServa omvatten advisering, monsteranalyses, keuringen, risicoanalyses en installatieaanpassingen. In maart 2016 nam AquaServa het in Rotterdam gevestigde BioBeheer over. BioBeheer is een onafhankelijk bacteriologisch onderzoeksbureau en heeft een toonaangevend, geaccrediteerd laboratorium op het gebied van legionella en microbiologisch wateronderzoek en onderzoek naar het binnenmilieu. In 2017 is de focus gelegd op het benutten van de synergievoordelen. De omzet van beide bedrijven bedraagt – opgeteld – circa 8 miljoen euro. In 2017 werd een (genormaliseerd) bedrijfsresultaat (EBITDA) van circa 1 miljoen euro gerealiseerd.

Over Normec Group
Normec is een snelgroeiende Nederlandse onderneming actief op gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance. Met circa 450 werknemers zet Normec zich in voor het zorg dragen van de kwaliteit en veiligheid van de materialen, systemen en producten van klanten. Om dit te realiseren en een goede dienstverlening te leveren, wordt hierbij sterk gefocust op het gebruik van slimme technologie. Normec beschikt reeds over een tweetal laboratoria en een geaccrediteerde certificatie en inspectie instelling, en zal met AquaServa /Biobeheer de komende jaren een bepalende positie in de markt van testen en inspecties in de gebouwde omgeving innemen.

De belangrijkste motieven van Normec voor de overname van AquaServa/BioBeheer zijn:
– de leidende positie die AquaServa en Biobeheer hebben opgebouwd in de markt van advies, onderzoek en beheer van waterinstallaties en gebouwbeheer
– het aanbieden van een full service inspectie concept voor gebouweigenaren en beheerders in combinatie met bestaande inspectie activiteiten van Normec

Voor MKB Nedsense betekent de transactie dat een mooie meerwaarde wordt gerealiseerd op deze investering. AquaServa/BioBeheer werd pas eind december 2017 van Value8 gekocht. Een deel van de opbrengst zal worden aangewend voor de aflossing van de door Value8 verstrekte vendor loan.

Joep Bruins, CEO Normec
“Ik ben erg blij met de overname van AquaServa/BioBeheer. Het bedrijf beschikt over een breed palet aan dienstverlening, heeft een uitstekende reputatie in de markt en vormt een veelbelovende toevoeging aan onze huidige inspectie-activiteiten. In 2018 heeft het team van AquaServa /BioBeheer hard gewerkt om een mooie groei te realiseren en wij verheugen ons erop om dit groeipad samen met het management en de medewerkers voort te zetten.”

Peter Paul de Vries, CEO MKB Nedsense:
“Wij zijn trots op de ontwikkeling die AquaServa en BioBeheer de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Voor de volgende fase van het bedrijf is Normec een uitstekende partner. De opbrengst van de verkoop toont aan dat MKB Nedsense als investeringsmaatschappij over mooie en waardevolle bedrijven beschikt. Bovendien laten we zien een mooi rendement op het geïnvesteerde vermogen te kunnen realiseren.”September 13, 2018 08:24


AVA MKB Nedsense stemt in met agendavoorstellen

MKB Nedsense NV, de investeringsmaatschappij die zich richt op investering in en groei van MKB ondernemingen in het segment tot 10 miljoen euro, maakt de stemuitslagen bekend van de afgelopen vrijdag (22 juni 2018) gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd.
nr
Agendapunten
voor
tegen
2b
Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017
100,0%
0,0%
3b
Voorstel tot uitkering dividend
100,0%
0,0%
4.
Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur
100,0%
0,0%
5.
Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen
100,0%
0,0%
6.
Aanwijzing RvB tot uitgifte van aandelen en toekenning rechten
100,0%
0,0%
7.
Aanwijzing RvB tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten
100,0%
0,0%
8.
Machtiging RvB tot verwerving aandelen in het kapitaal
100,0%
0,0%
10.
Herbenoeming van de externe accountant
100,0%
0,0%


June 26, 2018 08:30


Positieve ontwikkeling bedrijven MKB Nedsense

Eind december 2017 heeft MKB Nedsense NV een drietal bedrijven overgenomen. Dit betreft AquaServa/Biobeheer (legionellacontrole, waterveiligheid), Axess Get-Up (platformliften en liftsystemen) en GNS Brinkman (rolluiken, brandsystemen).

MKB Nedsense NV is een investeringsmaatschappij en rapporteert uit dien hoofde over de waarde en waardeontwikkeling van haar belangen en bedrijven.

Ten aanzien van de gang van zaken in de eerste vier maanden van 2018 kan worden gemeld dat de omzet van AquaServa/Biobeheer is toegenomen en dat de winstgevendheid is verbeterd. Daarbij worden stappen gezet om de samenwerking tussen de bedrijven te intensiveren en de bedrijfsprocessen verder te automatiseren. Ook de orderintake ontwikkelt zich positief.

Bij GNS Brinkman is sprake van een hogere omzet en een beter resultaat, mede als gevolg van de verbeterde conjunctuur. Bij Axess/Get-Up was – mede door de overgenomen activiteiten van Get-Up – sprake van een aarzelende start van het jaar. In de loop van het tweede kwartaal is de orderintake aangetrokken. De focus ligt op de verdere integratie van Get-Up.

Het bestuur van MKB Nedsense is tevreden over de positieve gang van zaken. Op basis van de waarderingen per ultimo 2017, geldt dat AquaServa/Biobeheer (met circa 70%) de zwaarste weging heeft binnen portefeuille van MKB Nedsense, gevolgd door GNS Brinkman (circa 20%) en Axess Get-Up (circa 10%).

MKB Nedsense heeft op 6 juni jl. enkele wijzigingen in de governance aangekondigd. Deze houden verband met de focus van MKB Nedsense op bedrijven met een waarde tot 10 miljoen euro en het streven op termijn naar de opbouw van een eigen organisatie.

Tenslotte wordt meegedeeld dat MKB Nedsense verwacht in derde kwartaal 2018 de belangen van Value8 in Keesmakers (43%) en Warmako (30%) over te nemen.June 22, 2018 06:46


Wijzigingen governance en bestuur Value8 en MKB Nedsense

Dit is een gezamenlijk persbericht van Value8 NV en MKB Nedsense.

Value8 heeft bij de recente trading update aangekondigd de organisatie aan te passen aan de nieuwe structuur. Dit houdt onder meer een reductie in van het holding-team. Deze (voorgenomen) reductie is mede ingegeven door de overdracht van een aantal bedrijven aan MKB Nedsense en de focus op een beperkt aantal grotere portefeuillebedrijven. MKB Nedsense streeft naar de opbouw van een eigen organisatie.

Mede in het kader van deze stappen worden de volgende wijzigingen gecommuniceerd.

Value8: Raad van Bestuur/CFO

 • Remko Herschel, CFO, heeft aangegeven meer tijd te willen besteden aan zijn eigen bedrijven (CFO-as-a-service en Vikariat). Hij zal daardoor vanaf 1 augustus 2018 niet langer de part-time CFO positie bekleden binnen het bestuur. De heer Herschel zal vanuit Vikariat, als consultant, verbonden blijven aan Value8 en MKB Nedsense.
 • Voor de parttime CFO positie binnen het bestuur zal – in verband met de nieuwe structuur – geen opvolger worden gezocht. Als gevolg daarvan zal het bestuur van Value8 vanaf 1 augustus 2018 weer uit twee personen bestaan.
 • Een deel van de taken van de heer Herschel zal worden ingevuld door een nieuw aan te trekken director accounting & reporting en een senior controller.
 • In dat kader wordt meegedeeld dat Value8 zich heeft versterkt met Richard Meegdes die, met ingang van 1 juli 2018, als senior controller in dienst treedt.

Value8: Raad van Commissarissen

 • Op 7 juni a.s. zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 besluiten over de voorgenomen benoeming van oud-vice premier Roelf de Boer tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer De Boer is voormalig minister van Verkeer en Waterstaat en voormalig Wethouder in Rotterdam; hij was daarvoor onder meer werkzaam bij Furness en Nedlloyd.
 • Op dezelfde datum zal Jaap van Duijn aftreden als lid (en voorzitter) van de Raad van Commissarissen. Hij heeft de functie van commissaris tweemaal vier jaar vervuld. Vorig jaar is hij voor de termijn van één jaar herbenoemd.
 • Indien de AVA instemt met de voorgenomen benoeming van de heer De Boer – waar Value8 thans vanuit gaat – zal hij het voorzitterschap op zich nemen.
 • Voorts heeft Abel Slippens aangegeven dat hij zijn commissariaten wenst af te bouwen. In dat kader is hij reeds bij andere vennootschappen teruggetreden. De heer Slippens verwacht op de aandeelhoudersvergadering van 2019 terug te treden als Value8-commissaris.

MKB Nedsense

 • MKB Nedsense – dat op 22 juni 2018 haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders houdt – is voornemens een BAVA bijeen te roepen voor de benoeming van Roland Hogenelst tot commissaris van de vennootschap. De heer Hogenelst is succesvol horeca-ondernemer. Hij is eigenaar van de franchiseformules La Cubanita, Proeflokaal Bregje, Heinde & Ver en Horecagroothandel Waddinxveen. Hij heeft aangegeven in eerste instantie voor één jaar benoemd te willen worden.
 • Voorts is MKB Nedsense voornemens om in de tweede helft van 2018 een nieuwe algemeen manager aan te stellen. Beoogd is dat deze manager de rol van de huidige bestuurder overneemt.
 • Tevens zal Jeroen de Vries (thans Technical Officer bij Value8) het komende jaar bij MKB Nedsense als operationeel manager ingezet worden om de integratie van Axess en Get-Up te begeleiden.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 vindt plaats op 7 juni a.s.. De vergadering van MKB Nedsense NV wordt op 22 juni a.s. gehouden.

Value8 NV
MKB Nedsense NVJune 6, 2018 06:50


MKB Nedsense publiceert jaarcijfers 

MKB Nedsense heeft over het boekjaar 2017 een netto resultaat behaald van 82 duizend euro negatief (ofwel – 0,003 euro per aandeel). De resultaten hebben betrekking op een jaar waarin MKB Nedsense geen operationele activiteiten ontplooide, geen omzet realiseerde en – tot 29 december 2017 – nog geen belangen had verworven. Het resultaat komt voort uit de doorlopende kosten van de beursnotering.  In 2016 bedroeg het resultaat nog 3,3 miljoen positief (0,11 euro per aandeel) door de verkoop van de Loft divisie, waarop een transactieresultaat van 4,2 miljoen euro werd behaald. Het eigen vermogen daalde in 2017 licht van 0,85 miljoen euro naar 0,77 miljoen euro. Na balansdatum is het eigen vermogen versterkt door de uitgifte van aandelen ten bedrage van 0,64 miljoen euro. Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de concept-jaarrekening 2017 die zich in de afrondende fase bevindt. MKB Nedsense verwacht binnen enkele dagen het jaarverslag 2017, inclusief de gecontroleerde jaarrekening, te publiceren. De jaarrekening is opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling van IFRS10, vanwege de wijziging naar een investeringsmaatschappij. Op balansdatum worden de belangen in ondernemingen op reële waarde gewaardeerd. Het effect op het resultaat over 2017 en het eigen vermogen  per balansdatum van deze stelselwijziging is nihil.
Nieuw perspectief: investeren in MKB-bedrijven 
Voor MKB Nedsense is in 2017 een nieuw perspectief ontstaan door de omvorming naar een investeringsmaatschappij voor MKB bedrijven. Op 22 november 2017 heeft MKB Nedsense bekendgemaakt dat zij overeenstemming had bereikt over de verwerving van MKB-belangen van Value8. Op 29 december 2017 is het eerste deel van deze transactie geëffectueerd. Het betreft de aankoop van drie technische ondernemingen die onderdeel uitmaken van de Value8 Tech Group: Axess/Get- Up (liften), AquaServa/Biobeheer (waterbeheer) en GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen). Inmiddels is de definitieve transactiewaarde voor de aankoop van deze drie ondernemingen vastgesteld op 10,003 miljoen euro. dit is vrijwel gelijk aan de voorlopige transactiewaarde van 10 miljoen euro zoals gepubliceerd op 29 december 2017.

Verdere groei van de portefeuille
Het voornemen bestaat om nog een viertal belangen van Value8 over te nemen. Dat voornemen is evenwel nog niet gerealiseerd. MKB Nedsense heeft aangegeven dat deze stap onder voorbehoud is van goedkeuring door de relevante toezichthouders, onder meer in het kader van vergunningen. Zodra daaromtrent nadere mededelingen kunnen worden gedaan, zullen die via een persbericht worden gecommuniceerd. Voorts is MKB Nedsense voornemens de komende 12 maanden actief te zoeken naar verdere uitbreiding van haar portefeuille en het opzetten van een zelfstandige organisatie.
Directie en Raad van Commissarissen van MKB Nedsense zien goede perspectieven voor de verdere ontwikkeling van MKB Nedsense als investeringsmaatschappij. De verwerving van de drie ondernemingen biedt MKB Nedsense niet alleen interessante marktposities, maar ook een positieve cashflow en perspectief van waardegroei.

 April 26, 2018 06:34


MKB Nedsense luidt nieuwe fase in met de beursgong

Met de gongslag en de beursopening op Euronext Amsterdam viert MKB Nedsense vandaag, woensdag 28 maart 2018, de omvorming naar een investeringsmaatschappij voor MKB ondernemingen. Vanaf 12 februari 2018 worden de aandelen op Euronext Amsterdam verhandeld onder de naam MKB Nedsense NV.

MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen (het segment tot 10 miljoen euro waarde) en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen. Nadat op 7 maart jl. de transactie door de AVA is goedgekeurd, is vandaag de transactiedocumentatie tussen MKB Nedsense en Value8 gefinaliseerd.

MKB Nedsense heeft een vliegende start gemaakt met de overname van AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid/legionella), GNS Brinkman (branddeuren/rolluiken) en Axess/Get Up (platformliften, liftsystemen). Het komende jaar zal MKB Nedsense diverse stappen zetten voor de uitbouw van de portefeuille. MKB Nedsense staat open voor nieuwe deelnemingen en investeringen om de portefeuille uit te breiden en te verbreden.

In het kader van de omvorming heeft MKB Nedsense tien veel gestelde vragen beantwoord. Deze vragen en de antwoorden zijn hieronder weergegeven.

MKB Nedsense

 

 

10 vragen over MKB Nedsense

MKB Nedsense opent vandaag de beurs in Amsterdam. Via onderstaande Q&A informeert MKB Nedsense haar aandeelhouders over recente ontwikkelingen. Vragen kunnen worden gestuurd via info@mkbnedsense.nl.

1) In november 2017 is aangekondigd dat MKB Nedsense actief zou worden als investeringsmaatschappij voor bedrijven met een waarde tot 10 miljoen euro. Hoe ver is MKB Nedsense met dat proces?

Een aantal van de stappen is al genomen. Eind december 2017 zijn drie bedrijven ingebracht: Axess/Get-Up (liften), GNS Brinkman en AquaServa/BioBeheer. Op 7 maart jl. heeft de aandeelhoudersvergadering van MKB Nedsense unaniem ingestemd met die transactie en bovendien is de naam inmiddels gewijzigd.

2) Hoe is het perspectief van die drie bedrijven?

Dat is gunstig. De kleinste is Axess/Get-Up, het liftenbedrijf. De liften van Axess zijn ook zeer interessant voor de zorgmarkt. Zonder onder- en bovenbouw kan zo’n lift ook in woonhuizen worden ingebouwd. Dat is voor ouderen en minder valide mensen veelal een mooie en betaalbare oplossing. GNS Brinkman profiteert van de aantrekkende bouw- en retailmarkt. AquaServa/BioBeheer is actief in de groeiende markt voor water- en legionellacontrole en behandeling. Klanten zijn veelal zorginstellingen.

3) Wanneer wordt de inbreng van de overige bedrijven verwacht?

MKB Nedsense heeft aangegeven ook voornemens te zijn vier andere belangen in te brengen. Zodra daar mededelingen over kunnen worden gedaan, zal dat via een persbericht worden gecommuniceerd.

4) Is de vorming van MKB Nedsense een reverse listing?

Strikt genomen niet. Het is in eerste instantie een herschikking van bedrijven die onder de Value8 vlag vielen. Daarmee is vooral ook duidelijkheid gecreëerd. Value8 voor beurswaardige bedrijven (> 10 miljoen euro) en investeringen en MKB Nedsense voor de MKB bedrijven met een waarde tot 10 miljoen euro.

5) Toch hebben reverse listings niet zo’n goede pers…..

Dat is alleen in Nederland zo, al zien we die trend snel keren. In Nederland hebben we inmiddels Dutch Star Companies One, een beursvennootschap zonder operationele activiteiten met een kaspositie van 55 miljoen euro. Als daar activiteiten in worden gestopt is dat de facto een reverse listing. Wie daar niet in geïnteresseerd is, moet die aandelen gewoon niet kopen. Overigens zijn ook NYSE Euronext., Burger King en Berkshire Hathaway reverse listings en hetzelfde geldt de facto voor de in Amsterdam genoteerde bedrijven Kendrion, Binck en HAL.

6) De heer De Vries slaat op de gong als topman van MKB Nedsense, terwijl hij ook bij Value8 actief is. Hoelang blijft hij nog CEO van MKB Nedsense?

Het omvormingsproces is in volle gang. Dat betekent dat we voorzien dat in de loop van 2018 er een nieuwe manager komt en misschien, breder, een nieuw bestuur. Daar zal de heer De Vries dan geen deel meer van uitmaken. Verder wordt beoogd de portefeuille uit te breiden, waarbij het belang van Value8 op termijn zal kunnen afnemen tot beneden 50 procent.

7) MKB Nedsense richt zich op ondernemingen tot 10 miljoen euro waarde. Is dat een aantrekkelijk segment?

Jazeker. Nederland kent veel mooie MKB bedrijven die een goede marktpositie hebben en goede groeikansen. Waardecreatie kan dan worden aangejaagd door add-on acquisities en fusies. Er zijn ook veel mooie familiebedrijven met opvolgingsproblemen. En familiebedrijven waarvan de aandeelhouders (leden van de familie) liquiditeit willen voor hun belang. In zulke gevallen kan MKB-Nedsense een oplossing bieden.

8) Welke sectoren zijn voor MKB Nedsense aantrekkelijk?

Op dit moment denken we vooral aan groeiende bedrijven met een bewezen marktpositie, bijvoorbeeld in de food en de horeca. Dat is ook een aantrekkelijk profiel voor beleggers om – indirect via MKB Nedsense – in te beleggen. Maar laten we de nieuwe manager of managers van MKB Nedsense niet teveel voor de voeten lopen.

9) Hoe gaat MKB Nedsense nieuwe investeringen en belangen financieren?

De gebruikelijke mix bestaat uit cash, bankfinanciering, earnout en vendor loans. Als de omstandigheden gunstig zijn, kunnen belangen worden verkocht. Als beursgenoteerde vennootschap heeft MKB Nedsense daarboven nog de mogelijkheid om te betalen in aandelen of converteerbare obligaties. Dat betekent dat we beschikken over een brede mix aan financieringsinstrumenten.

10) Wanneer komt MKB Nedsense met de jaarcijfers?

Momenteel is de accountant bezig met de controle van de cijfers. De publicatie staat gepland voor eind april, maar indien mogelijk zullen we zeker eerder publiceren. Dan zal ook de definitieve waardering worden vastgesteld van de overgenomen activiteiten en de datum voor de aandeelhoudersvergadering worden bekendgemaakt.March 28, 2018 05:29


Aandeelhouders stemmen unaniem in met aankoop

 

Hedenochtend (7 maart 2018) heeft de aandeelhoudersvergadering van MKB Nedsense N.V. unaniem ingestemd met de aankoop van AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid/legionella), GNS Brinkman (branddeuren/rolluiken) en Axess/Get Up (platformliften, liftsystemen).
De gezamenlijke omzet van de verworven ondernemingen bedroeg in 2016 ongeveer 15 miljoen euro, met een EBITDA van 1,0 miljoen euro. Bij de ondernemingen werkten ultimo 2016 132 medewerkers op FTE-basis. De operationele kasstroom bedroeg 1,5 miljoen euro positief. De gezamenlijke omzet en EBITDA van de drie bedrijven zijn naar verwachting in 2017 gestegen.

De overnamesom van de overgenomen activiteiten wordt voldaan in de vorm van een combinatie van contanten, converteerbare lening en warrants. Voor meer informatie over de betreffende bedrijven en de transactie wordt verwezen naar het 162 pagina tellende informatieprospectus. De aandeelhoudersvergadering heeft ook ingestemd met de machtigingen die MKB Nedsense in staat stellen de verplichtingen die uit eventuele conversie voortvloeien na te komen.

MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen (het segment tot 10 miljoen euro waarde) en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen. Vanaf 12 februari 2018 worden de aandelen verhandeld op Euronext Amsterdam onder de naam MKB Nedsense NV.
MKB Nedsense


March 7, 2018 17:30


Handel in aandelen MKB Nedsense start 12 februari 2018

Met ingang van 12 februari 2018 zal er officieel handel plaatsvinden in aandelen MKB Nedsense NV. MKB Nedsense zal op Euronext Amsterdam ongewijzigd worden verhandeld onder het symbool: NEDSE met ISIN code NL0009312842. De record date voor de naamswijziging is 9 februari 2018.

Op 2 januari 2018 heeft de aandeelhoudersvergadering van Nedsense enterprises N.V. unaniem ingestemd met de wijziging van de statutaire naam in MKB Nedsense N.V. MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen (het segment tot 10 miljoen euro waarde) en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen.

 February 7, 2018 16:56


MKB Nedsense verstrekt eigen vermogen

MKB Nedsense NV is verheugd mededeling te kunnen doen van een verdere versterking van het eigen vermogen met afgerond 240.000 euro. MKB Nedsense heeft 1.487.433 gewone aandelen MKB Nedsense uitgegeven tegen een uitgiftekoers van 0,16 euro per aandeel. De uitgifte valt binnen de (emissie-)machtiging die is verstrekt door de algemene vergadering van aandeelhouders. Met deze emissie wordt de vermogenspositie van MKB Nedsense versterkt en de financiële slagkracht vergroot. Na de uitgifte bestaat het uitstaande aandelenkapitaal uit 33.900.000 gewone aandelen.January 31, 2018 07:47


Aankondiging BAVA MKB Nedsense

Op 7 maart 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van MKB Nedsense (voorheen: Nedsense enterprises) worden gehouden. Aan de vergadering wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen aan de transactie waarbij de volgende ondernemingen worden verworven: Axess/Get-Up, AquaServa/BioBeheer en GNS Brinkman. Voor nadere informatie over deze transactie wordt verwezen naar het uitgebreide Informatieprospectus dat op 29 december 2017 is gepubliceerd. Voor de oproep en de agenda wordt verwezen naar de website: www.nedsense.nl.

 January 25, 2018 08:34


MKB Nedsense versterkt eigen vermogen

MKB Nedsense is verheugd mededeling te kunnen doen van een versterking van het eigen vermogen met 400.000 euro. MKB Nedsense heeft 2.500.000 gewone aandelen MKB Nedsense uitgegeven tegen een uitgiftekoers van 0,16 euro per aandeel. De uitgifte valt binnen de (emissie-)machtiging die is verstrekt door de algemene vergadering van aandeelhouders. De opbrengst zal worden aangewend ter versterking van de financiële slagkracht van de onderneming in het kader van de strategiewijziging naar een investeringsmaatschappij. Na de uitgifte bestaat het uitstaande aandelenkapitaal uit 32.412.567 gewone aandelen.


January 11, 2018 17:02


MKB Nedsense publiceert Informatieprospectus

Nedsense enterprises NV (MKB Nedsense) heeft op 22 november jl. bekendgemaakt overeenstemming bereikt over de verwerving van zeven MKB-belangen van Value8 NV. Aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 januari 2018 wordt voorgesteld de statutaire naam van Nedsense enterprises NV te wijzigen in MKB Nedsense NV. MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen.

Aankoop 3 ondernemingen geëffectueerd

MKB Nedsense is verheugd te kunnen mededelen dat het eerste deel van de aangekondigde transacties is geëffectueerd. Het betreft aankoop van drie technische ondernemingen die onderdeel uitmaken van de Value8 Tech Group NV. Dit zijn.

 • Axess/Get Up
 • AquaServa/Biobeheer
 • GNS Brinkman

Deze transactie betreft de overname van 100% van de aandelen van de holding van de betreffende vennootschappen alsmede de door Value8 aan deze ondernemingen verstrekte leningen. Activa die samenhangen met het belang dat in Buhrs werd gehouden, die wel onderdeel uitmaakten van de Value8 Tech Group, zijn niet verworven.

Informatieprospectus met uitgebreide informatie beschikbaar

Deze transactie betreft geen reverse listing, maar een herschikking binnen de structuur van Value8, dat met een belang van 66 procent, reeds meerderheidsaandeelhouder van MKB Nedsense is.

Ten behoeve van deze transactie is een Informatieprospectus* opgesteld om aandeelhouders uitgebreid informatie te verstrekken over de ondernemingen die in deze transactie zijn verworven. Voor nadere informatie omtrent de activiteiten, de structuur van de transactie alsmede financiële informatie wordt verwezen naar dit op de website van MBK Nedsense (www.nedsense.nl) beschikbaar gestelde Informatieprospectus.

De transactie inzake de verwerving van Axess/Get Up, AquaServa/BioBeheer en GNS Brinkman is geschied onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering van MKB Nedsense. Dat betekent dat de activiteiten zijn verworven en dat – in het geval de aandeelhoudersvergadering in meerderheid tegen de transactie zou stemmen – ontbinding van de transactie zou kunnen plaatsvinden.
15 miljoen euro omzet en 132 medewerkers

Hieronder volgt kort enige geaggregeerde informatie over de verworven ondernemingen. Deze informatie is ontleend aan het Informatieprospectus, waarnaar expliciet wordt verwezen. De gezamenlijke omzet van de verworven ondernemingen bedroeg in 2016 ongeveer 15 miljoen euro, met een EBITDA van 1,0 miljoen euro. Bij de ondernemingen werkten ultimo 2016 132 medewerkers op FTE-basis. De operationele kasstroom bedroeg 1,5 miljoen euro positief. Bij de EBITDA is sprake van niet genormaliseerde cijfers, waarbij niet is gecorrigeerd voor bijzondere lasten, integratie- en fusiekosten van geacquireerde bedrijven en doorbelaste overheadkosten. Indien die correctie wel zou plaatsvinden, zouden de cijfers hoger uitkomen.

Voor 2017 wordt een hogere EBITDA verwacht, mede door de aantrekkende economie en de synergievoordelen die door de samenvoeging van AquaServa en Biobeheer worden gerealiseerd. De ondernemingen werken al samen op diverse gebieden binnen de Value8 Tech Group. Voor 2018 gaat MKB Nedsense op basis van de huidige verwachtingen uit van een genormaliseerde EBITDA van de verworven ondernemingen van meer dan 1,5 miljoen euro.

Voorlopige overnamesom 10 miljoen euro

De overnamesom van de overgenomen activiteiten is vastgesteld op 10 miljoen euro. Dit bedrag zal conform de systematiek zoals beschreven in het persbericht van 22 november jl. worden voldaan. Dit betekent dat de overnamesom met verschillende financieringsinstrumenten zal worden betaald. De waardering zal nog worden getoetst door een onafhankelijke waarderingsexpert en, indien daartoe aanleiding is, worden aangepast.

De overnamesom, voorlopig vastgesteld op 10 miljoen euro, zal worden voldaan in de volgende financieringsinstrumenten:

bedrag beschrijving
0,7 miljoen in contanten
4,5 miljoen Achtergestelde Converteerbare lening te converteren in 45 miljoen (nieuw uit te geven) aandelen MKB Nedsense tegen een koers van 0,10 euro. De rente bedraagt 1,25 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. Ook voor de bijgeschreven rente geldt een conversiemogelijkheid. De looptijd van deze lening is 5 jaar.
4,8 miljoen Vendor loan. De rente bedraagt 1,45 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. De looptijd van deze lening is 4,5 jaar. Eventuele verkopen van deelnemingen zullen eerst worden aangewend voor aflossing van deze Vendor Loan.
Voorts verkrijgt Value8 warrants op 13,33 miljoen aandelen MKB Nedsense tegen een prijs van 0,15 euro per aandeel. Deze warrants hebben een looptijd van 5 jaar.

Vervolgstappen in eerste kwartaal 2018

Tevens is het voornemen om in het eerste kwartaal 2018 verdere stappen te ondernemen ten behoeve van de aankoop van (belangen in) de overige vier ondernemingen, waaronder de meerderheidsbelangen in de vergunningsplichtige ondernemingen BK Group en Amsterdamgold en de minderheidsdeelnemingen in Keesmakers en Warmako. De overname van deze overige belangen is nog niet geformaliseerd en is voorts onder voorbehoud van diverse goedkeuringen, waaronder de goedkeuring in verband met vergunningen. Op het moment dat nadere mededelingen kunnen worden gedaan omtrent de overname van een of meerdere van deze belangen zal MKB Nedsense een persbericht uitbrengen. Voorts is er het besluit genomen te rapporteren als ‘investment entity’ en gebruik te maken van de consolidatievrijstelling conform IFRS-10.

BAVA 2 januari 2018

Op dinsdag 2 januari 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden gehouden waarin de voorgenomen transactie zal worden besproken. MKB NedSense zal spoedig daarna een nieuwe aandeelhoudersvergadering oproepen waarin de bovenstaande transactie en de uitgifte van de (rechten op) aandelen in stemming wordt gebracht.

Met de overname van deze drie ondernemingen neemt MKB Nedsense de eerste belangrijke stap naar een investeringsmaatschappij voor MKB ondernemingen. MKB Nedsense is voornemens om haar investeringsbeleid de komende periode verder vorm te geven en zich te richten op de verwerving van nieuwe ondernemingen en het plegen van add-on acquisities.

MKB Nedsense

Directie en Raad van Commissarissen

* het betreft geen prospectus in de zin van artikel 3 van de Prospectusrichtlijn . Er worden geen effecten aan het publiek aangeboden. Het Informatieprospectus is niet goedgekeurd door AFM.  December 29, 2017 18:37


NedSense wordt investeringsmaatschappij MKB Nedsense

NedSense Enterprises NV (NedSense) heeft overeenstemming bereikt met Value8 over de verkrijging van een aantal MKB-belangen. Indien deze transactie wordt gerealiseerd zal NedSense zich als investeringsmaatschappij focussen op investering in en groei van MKB ondernemingen. Voornemen is om de statutaire naam van NedSense Enterprises NV te wijzigen in MKB Nedsense NV.

 

De voorgenomen overname betreft de volgende bedrijven en belangen:

 

100% Axess Liften
100% AmsterdamGold
100% AquaServa / Biobeheer
67,5% BK Group
100% GNS Brinkman
43% Keesmakers
30% Warmako

De voorlopige overnamesom is vastgesteld op 15 miljoen euro. Deze zal, ervan uitgaand dat de voorgenomen transactie doorgang vindt en definitieve overeenstemming wordt bereikt over de finale modaliteiten, als volgt worden betaald:

bedrag beschrijving
0,7 miljoen in contanten
7,3 miljoen Achtergestelde Converteerbare lening te converteren in 63 miljoen (nieuw uit te geven) aandelen Nedsense tegen een koers van 0,10 euro. De rente bedraagt 1,25 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. Ook voor de bijgeschreven rente geldt een conversiemogelijkheid. De looptijd van deze lening is 5 jaar.
7,0 miljoen Vendor loan. De rente bedraagt 1,45 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. De looptijd van deze lening is 4,5 jaar. Eventuele verkopen van deelnemingen zullen eerst worden aangewend voor aflossing van deze Vendor Loan.
Voorts verkrijgt Value8 warrants op 20 miljoen aandelen Nedsense tegen een prijs van 0,15 euro per aandeel. Deze warrants hebben een looptijd van 5 jaar.

In het kader van de voorgenomen overname zal een externe partij een waardeanalyse opstellen, alvorens tot een definitieve transactie wordt overgegaan. De uitkomst van deze waardeanalyse zal met aandeelhouders worden gedeeld.
Op basis van de cijfers en de voorlopige budgetten wordt voor deze bedrijven (meerderheidsbelangen) voor 2018 uitgegaan van genormaliseerde ebitda in de bandbreedte van 2,2 tot 3,0 miljoen euro en een omzetniveau van circa 60 miljoen euro. Ongeveer tweederde van de omzet komt voor rekening van AmsterdamGold en BK Group. De belangrijkste bijdrage aan de ebitda komt van AquaServa. De minderheidsbelangen in Keesmakers en Warmako zijn niet in deze berekeningen meegenomen. Voor meer informatie over de betreffende bedrijven wordt verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening van Value8 alsmede naar de websites van de betreffende ondernemingen.Tevens is het voornemen om vanaf 2018 te rapporteren als investment entity en gebruik te maken van de consolidatievrijstelling conform IFRS-10. Het voornemen bestaat deze transactie in het eerste kwartaal van 2018 af te ronden. De voorgenomen transactie is onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen.

Op 2 januari 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden gehouden waarin de voorgenomen transactie zal worden besproken. Tevens zal – in anticipatie op de overname van deze belangen – worden gevraagd in te stemmen met een statutenwijziging die voorziet in wijziging van de naam in MKB Nedsense.

NedSense zal in een later stadium een nieuwe BAVA bijeenroepen om aan aandeelhouders formele goedkeuring te vragen voor de definitieve transactie.

NedSense enterprises N.V.November 22, 2017 07:08


NedSense publiceert halfjaarcijfers

NedSense enterprises N.V. (NedSense) heeft in het eerste halfjaar van 2017 een netto resultaat behaald van EUR 40.000 negatief (ofwel -0,1 eurocent per aandeel).

Vorig jaar was het resultaat nog EUR 3,3 miljoen positief door de verkoop van de Loft divisie, waarop een transactieresultaat van EUR 4,2 miljoen werd behaald. Sinds deze transactie is NedSense een BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. Het resultaat komt voort uit de doorlopende kosten van de beursnotering. Op 30 juni 2017 had NedSense een eigen vermogen van EUR 850.000 (ofwel circa 2,8 eurocent per aandeel).

Het streven is onverminderd gericht op het realiseren van de verwerving of inbreng van nieuwe activiteiten waarbij een beter perspectief voor de aandeelhouders wordt gecreëerd en een groeiend verdienvermogen ontstaat. In dat kader staat NedSense open voor initiatieven en voorstellen waarmee die doelstelling kan worden bereikt. Hoewel NedSense geregeld wordt benaderd door geïnteresseerde partijen heeft dat nog niet geleid tot een concreet voorstel dat aan aandeelhouders kan worden voorgelegd.

Voor het halfjaarbericht wordt verwezen naar de website van NedSense.

NedSense enterprises NVSeptember 11, 2017 15:50


Nedsense publiceert jaarverslag

Nedsense maakt bekend dat over het boekjaar in 2016 een nettowinst is gerealiseerd van 3,3 miljoen euro. Dit resultaat is het gevolg van het gerealiseerde transactieresultaat op de verkoop van de Loft activiteiten van 4,18 miljoen euro in combinatie met het  resultaat van de beëindigde activiteiten van -514.000 euro. Daarnaast werd het resultaat gedrukt door de doorlopende kosten, zoals administratiekosten, de kosten van de beursnotering en overige kosten.
De kosten zijn met name toe te rekenen aan het eerste halfjaar en dan met name de periode van voor de transactiedatum. Na de verkoop van de Loft-activiteiten behaalde NedSense geen operationele inkomsten en was de omzet derhalve nihil.  NedSense is een zogenaamde BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. Ultimo 2016 had NedSense een eigen vermogen van 850.000 euro.

Het streven op het realiseren van de verwerving of inbreng van nieuwe activiteiten waarbij een beter perspectief voor de aandeelhouders wordt gecreëerd en een groeiend verdienvermogen ontstaat.

Om te beoordelen of een propositie of voorgestelde transactie daaraan voldoet, wordt onder meer gekeken naar de volgende criteria:
– aantrekkelijke waardepropositie voor aandeelhouders;
– winstgevendheid en winst per aandeel;
– perspectief van waardegroei op lange termijn;

Gedurende 2016 heeft NedSense gesproken met diverse partijen die interesse hebben in NedSense. Tot een concreet voorstel tot transactie heeft dat nog niet geleid.

Voor het jaarverslag en de jaarrekening wordt verwezen naar de website van Nedsense.


April 28, 2017 17:57


NedSense actiever op zoek naar reverse listing kandidaten

NedSense enterprises NV deelt mede dat in de gisteren gehouden aandeelhoudersvergadering gesproken is over de toekomst van de beursgenoteerde onderneming. NedSense is een zogenaamde BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. In de vergadering is meegedeeld dat NedSense is benaderd door twee partijen die interesse hebben in een reverse listing. Die interesse is evenwel nog niet geconcretiseerd en er is nog geen voorstel aan NedSense voorgelegd. In de vergadering is aangegeven dat NedSense actiever zal gaan zoeken naar reverse listing kandidaten, mede gezien het feit dat de vermogensbasis daalt door het ontbreken van bedrijfsmatige opbrengsten. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft aangegeven voorstander te zijn van een reverse listing bij NedSense. Daarbij is evenzo aangegeven dat de VEB een voorkeur heeft voor een traject zoals bij Dico International NV, dat als R&S Retail Group NV een nieuw beursleven heeft gekregen en waarbij de bestaande aandeelhouders van Dico International thans een klein belang in een waardevolle onderneming houden.December 30, 2016 07:52


NedSense publiceert halfjaarcijfers

NedSense enterprises N.V. (NedSense) heeft in het eerste halfjaar van 2016 een netto resultaat behaald van EUR 3,3 miljoen, voornamelijk gerealiseerd door de eerder aangekondigde verkooptransactie van de Loft divisie, waarop een transactieresultaat van EUR 4,2 miljoen is behaald. Na deze transactie is NedSense een BFZA, een beursfonds zonder activiteiten.

Voor het halfjaarbericht wordt verwezen naar de website van NedSense.September 30, 2016 07:51


Standpuntbepaling Nedsense in kader van bod

Dit is een openbare mededeling van NedSense enterprises N.V. ingevolge artikel 24 lid 2 van het Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”). Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, geheel dan wel gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.

De Raad van Bestuur van NedSense enterprises N.V. (‘NedSense’) heeft kennisgenomen van het door Value8 N.V. (‘Value8’) gepubliceerde biedingsbericht (‘Biedingsbericht’) inzake het door Value8 uitgebrachte openbaar overnamebod op alle uitstaande aandelen in het kapitaal van NedSense, voor zover niet reeds door Value8 zelf gehouden (het ‘Bod’). De Raad van Bestuur heeft het Biedingsbericht bestudeerd en haar standpunt bepaald.

Voor de brief met de standpuntbepaling wordt verwezen naar de bijlage en naar de website van Nedsense (www.nedsense.com).August 24, 2016 07:50


Mededeling NedSense: jaarcijfers 2015

Nedsense Enterprises NV (NedSense) maakt heden de jaarcijfers over het boekjaar 2015 bekend. Deze jaarcijfers hebben betrekking op de periode waarin de vennootschap nog bedrijfsmatige activiteiten ontplooide (LOFT). Inmiddels is NedSense een zogenaamde BZO, een beursfonds zonder operationele activiteiten. Op 4 januari 2016 werd meegedeeld dat een akkoord was bereikt over de verkoop van LOFT aan Ronglian Investments Limited voor een bedrag van 8 miljoen euro, welk bedrag gecorrigeerd zou worden voor het werkkapitaal van LOFT. Op 31 maart 2016 is deze voorgenomen transactie geclosed.

In het boekjaar 2015 daalde de omzet van LOFT van 0,48 miljoen euro tot 0,34 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat van LOFT bedroeg -3,37 miljoen euro tegen -1,51 miljoen euro in 2014. Het eigen vermogen van NedSense daalde van 3,30 miljoen euro (ultimo 2014) naar -1,56 miljoen euro (ultimo 2015). Het aantal uitstaande aandelen bedroeg ultimo 2015 29.912.567.

Dankzij de verkoop van LOFT heeft de vennootschap eind maart 2016 alle leningen kunnen aflossen en is het eigen vermogen weer positief. Begin april 2016 is een dividend betaald van 0,03 euro per aandeel. Ook na deze dividendbetaling is sprake van een positief eigen vermogen. Op 6 april 2016 heeft een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden waarin een nieuwe Raad van Bestuur en een nieuwe Raad van Commissarissen zijn benoemd.

Voor het jaarverslag over 2015 wordt verwezen naar de website van Nedsense.
Mededeling NedSenseApril 26, 2016 07:50


Mededeling NedSense

NedSense enterprises n.v. (“NedSense”) deelt mede dat de gisteren gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders unaniem heeft ingestemd met alle geagendeerde agendapunten, waaronder de benoeming van nieuwe leden voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen.April 7, 2016 07:49


LOFT transaction completed

NedSense enterprises n.v. (“NedSense”) announces that the sale of the LOFT division (the “Transaction”) was completed today.

The purchase price initially amounted to EUR 8.0 million whereby EUR 1.6 million would be put in escrow with a third party escrow agent as additional recourse for the purchaser for a period of 12 months after closing of the Transaction. However, NedSense and the purchaser agreed to lower the purchase price to EUR 7.4 million in exchange for a waiver of all seller warranties (save for fundamental warranties) and the obligation to put a part of the purchase price in escrow. The rationale for this agreement lies in the announced public offer on all outstanding shares in NedSense by Value8, and NedSense’ and the purchaser’s corresponding need for certainty regarding the value of NedSense.

The sale and purchase agreement includes a working capital purchase price adjustment mechanism. Pursuant to this mechanism the purchase price has been increased with EUR 0.6 million, resulting in an adjusted total purchase price of EUR 8.0 million.

The proceeds of the Transaction will be used to repay all outstanding debt of NedSense.
The cost related to the Transaction and anticipated total expenses for NedSense in 2016 are currently estimated by NedSense management to be approximately EUR 1.75 million.

In addition, an interim dividend of EUR 0.03 per NedSense ordinary share will be distributed shortly after closing of the Transaction.April 1, 2016 07:48


Closing of Loft transaction delayed – transaction expected to close on 31 March 2016

NedSense enterprises n.v (“NedSense”) today announces that Ronglian Investments Limited (“Ronglian”) has informed NedSense that closing of the sale of NedSense’s LOFT division (the “Transaction”) needs to be delayed due to certain regulatory requirements regarding transferring funds from China.

NedSense and Ronglian have agreed and expect to confirm in writing shortly to set the date for closing of the Transaction on 31 March 2016, unless otherwise agreed between NedSense and Ronglian.

Parties have furthermore agreed on an amendment to the working capital purchase price adjustment mechanism contained in the sale and purchase agreement between NedSense and Ronglian (the “SPA“). Initially, the purchase price of EUR 8,000,000 was to be adjusted if the actual working capital of LOFT on the closing date of the Transaction was higher or lower than EUR 500,000 negative. This amount is now amended to EUR 750,000 negative. Accordingly, if the actual working capital is less than EUR 750,000 negative, the purchase price will be lowered by such excess on a euro-for-euro basis. If the actual working capital is higher than EUR 750,000 negative, the Purchase Price will be increased by such excess on a euro-for-euro basis. Current expectation of NedSense management is that the LOFT working capital on the closing date of the Transaction will be approximately EUR 0. If this will indeed be the actual working capital of LOFT on the closing date of the Transaction, the purchase price of EUR 8,000,000 will consequently be increased with EUR 750,000, resulting in an aggregate purchase price of EUR 8,750,000.February 25, 2016 07:47


NedSense cancels warrants granted to investors

NedSense enterprises n.v (“NedSense”) today announces that it has reached agreement with Nantahala Capital Partners and Bertoia LLC in respect of the cancellation of all warrants held by them.

In the context of the participation in NedSense by Nantahala Capital Partners and Bertoia LLC in 2013, NedSense granted in aggregate 4,509,091 warrants to Nantahala Capital Partners and Bertoia LLC (the “Warrants“). Each Warrant entitles the holder thereof to purchase one (1) newly issued ordinary share in the capital of NedSense against a purchase price of EUR 0.33 per ordinary share.

As the Warrants are currently significantly out of the money, Nantahala Capital Partners, Bertoia LLC and NedSense have agreed that NedSense shall purchase the Warrants from Nantahala Capital Partners and Bertoia LLC for a purchase price per warrant of EUR 0.0001 (one hundredth of a euro cent), which amounts to an aggregate purchase price for all Warrants of EUR 450.91 (the “Purchase Price“). NedSense shall pay the Purchase Price within 9 days from the date hereof and confirms that the Warrants are hereby cancelled.January 27, 2016 07:43


Value8 acquires 56,8% stake in NedSense

NedSense enterprises n.v. (“NedSense“) today announces that it was informed by Value8 N.V. (“Value8“) that Value8 has acquired an interest of approximately 56,8% of all issued and outstanding ordinary shares of NedSense at a price of EUR 0.08 per share.

Value8 supports the proposed transaction with Ronglian Investments Limited (“Ronglian”) and has provided NedSense with the written commitment to vote in favour of the resolution of the proposed sale of the Loft Division to Ronglian in the extraordinary general meeting of the Company that will be held on 25 February 2016 (the “EGM“).

 January 18, 2016 07:53


NedSense secures interim loan of EUR 1 million

 

NedSense enterprises n.v (“NedSense”) today announces that it has reached agreement with an affiliate of Ronglian Investments Limited (“Ronglian”) in respect of a EUR 1,000,000 loan to NedSense. NedSense will use the loan amount received to cover working capital needs in the coming period.

As announced on 4 January 2015, NedSense has reached agreement with Ronglian Investments Limited
(“Ronglian“) on the sale of NedSense’s LOFT division for a purchase price of EUR 8.0 million (the “Purchase Price“), whereby EUR 1.6 million of the Purchase Price (the (“Escrow Amount“) will be put in escrow with a third party escrow agent as additional recourse for Ronglian for a period of 12 months after closing of the transaction (the “Transaction“).

To cover working capital requirements in the coming period, an affiliate of Ronglian has lent NedSense EUR 1,000,000 (the “Interim Loan“). The Interim Loan bears an interest of 4% per annum and is repayable by NedSense between 29 February 2016 (the envisaged closing date of the Transaction) and 13 July 2016. NedSense intends to use the proceeds of the Transaction to repay the Interim Loan.

The sale and purchase agreement entered into between NedSense and Ronglian in the context of the Transaction contains a working capital purchase price adjustment mechanism. Pursuant to this mechanism the Purchase Price will be adjusted if the actual working capital of LOFT on the closing date of the Transaction is higher or lower than EUR 500,000 negative. If the actual working capital is less than EUR 500,000 negative, the Purchase Price will be lowered by such excess on a euro-for-euro basis, whereby the Escrow Amount serves as sole recourse for such adjustment. If the actual working capital is higher than EUR 500,000 negative, the Purchase Price will be increased by such excess on a euro-for-euro basis.

Current expectation of NedSense management is that the LOFT working capital on the closing date of the Transaction will be approximately EUR 0. If this will indeed be the actual working capital of LOFT on the closing date of the Transaction, the Purchase Price will consequently be increased with EUR 500,000.

The cost related to the Transaction and anticipated total expenses for NedSense in 2016 are currently estimated by NedSense management to be approximately EUR 1,500,000. The current cash balance of NedSense (after receipt of the Interim Loan) is approximately EUR 1,000,000.January 14, 2016 07:51


NedSense publishes trading update for Q3 2015

The NedSense portfolio encompasses the customer experience solution LOFT and roOomy. The LOFT core technology enables easy conversion of 2D photos into an interactive 3D environment which can be decorated with real products of leading retail brands. The roOomy platform connects home furnishings retailers and the real-estate community with consumers at the moment they are considering a home purchase or property rental, creating a new sales channel for brokers, developers and retailers. Real-estate brokers and property owners can use roOomy by subscription, to virtually stage their listings at low cost with furnishing products from participating brands. RoOomy’s virtual staging technology is a breakthrough for the real estate industry where it is widely acknowledged that staged properties sell better. In turn, consumers can view 3D room environments of real estate listings in roOomy, and re-decorate them in a few clicks with furnishings from participating brands. Leading US retail brands have already signed on as affiliates, making their products available for ‘e-decoration’ and promotion in the roOomy app. The company is currently working with leading real estate companies in the US, rolling out roOomy to their agents and clients.

Q3 Financial update
Revenue for the first 9 months 2015 decreased by EUR 151k versus 2014. The decrease in revenue in 2015 is due to the company transitioning away from customized implementations of LOFT, to focus on managing the roOomy platform with a subscription and referral fee business model, and the related generic version of LOFT. NedSense’ operating expenses for the first 9 months decreased by EUR 194k versus the same period in 2014, resulting in an operating result of approximately EUR -2.3 million.

Sale LOFT division
In August 2015, NedSense announced that the company had appointed Foghorn Capital LLC, a corporate finance advisor, to examine its strategic options. The Supervisory Board and Board of Directors have carefully reviewed the various options for the company in the interest of NedSense, the related company and in the interest of all stakeholders including shareholders, other capital providers, employees, customers and suppliers. To meet the approximately EUR 2 million repayment obligations arising from the convertible loans and the innovation credit (which obligations are due by the end of 2015), to secure the continuity for its employees and customers and to obtain the required working capital going forward, the Supervisory Board and Board of Directors have decided to pursue the sale of the Loft division. Management expects, although there is no guarantee, to complete the sale of the Loft division before the end of 2015. NedSense will make further announcements, if appropriate, in due course.November 10, 2015 07:50


NedSense examines its strategic options and publishes half-year results 2015

Highlights H1 2015

•  roOomy platform well perceived in focus markets after successful market introduction;
•  Transitioning company strategy to subscription and referral business model. New launching partners successfully implemented;
•  NedSense examines its strategic options;
•  Loft’s core technology patented by US Patent and Trademark Office.

Download the PressreleaseAugust 25, 2015 07:47


NedSense announces new supervisory board candidates

NedSense enterprises n.v. (‘NedSense’) and its subsidiary, Loft Inc, the leader in 3D visualization and virtual staging for the real estate and home furnishings industries, announces new board candidates who will help accelerate the growth in the real estate industry and value creation for NedSense shareholders. Elisabeth DeMarse, chairman and CEO of theStreet (US listed: TST), and Kai Guldemond, an experienced corporate and commercial lawyer practicing as partner at Blenheim advocaten (Amsterdam), will join the board after confirmation at the Annual General Shareholders meeting (‘AGM’) scheduled for June 18, 2015. At the same time, current supervisory board members Macky McCleary and Richard Louwers will step down. NedSense thanks them for their service and guidance through the significant transitions of the past few years.

Elisabeth DeMarse has extensive experience leading and growing public US internet- and real estate companies. Currently the Chairman and CEO of theStreet, Mrs. DeMarse has led multiple internet-focused companies over the last decade including Bankrate and CreditCards.com. In addition, Mrs. DeMarse has served on numerous boards including ZipRealty, a technology enabled brokerage that was acquired by Realogy last year. NedSense looks forward to Mrs. DeMarse’s guidance as it executes on its near-term strategic goal of becoming a key digital tool for real estate brokers representing sellers to attract and identify buyers through cost effective virtual staging.

Kai Guldemond, a partner at Blenheim advocaten, brings years of experience with corporate structure and the Dutch market to NedSense. Mr Guldemond’s focus and experience working with foreign small and mid-sized firms will be particularly helpful. Given Loft’s growth trajectory in the US market, NedSense believes Mr. Guldemond’s advice will be instrumental in deciding how best to structure the entities going forward to maximize value for NedSense’s shareholders.

Voting agreements from approximately 59% of the outstanding shares have been secured in advance of the AGM.May 7, 2015 07:46


NedSense launches rooomy and publishes Annual results 2014

 • rooomy platform on the verge of market introduction
 • Transitioning company strategy to subscription and referral business model
 • Sale of NedGraphics
 • Q1 update: launching partners added to rooomy community

  Download press release April 23, 2015 13:57


NedSense plans launch of Rooomy platform in April

• secures additional investment capital in Loft
• partially repays existing debt

Loft’s Rooomy launch planned for April 2015

NedSense enterprises n.v. (“NedSense”) subsidiary Loft announces that it will launch a first version of its Rooomy platform in April 2015.
Rooomy connects home furnishings retailers and the real-estate community with consumers at the moment they are considering a home purchase or property rental, creating a new sales channel for brokers, developers and retailers. Real-estate brokers and property owners can use Rooomy by subscription to virtually stage their listings at low cost with furnishing products from participating brands. Rooomy’s virtual staging technology is a breakthrough for the real estate industry; where it is widely acknowledged that staged properties sell better. In turn, consumers can view 3D room environments of real estate listings in Rooomy, and re-decorate them in a few clicks with furnishings from participating brands. Over 15 leading US retail brands have already signed on as affiliates, making their products available for ‘e-decoration’ and promotion in the Rooomy app. The company will be working with leading real estate companies in the US to beta test Rooomy in the coming months.

Large shareholders invest additional EUR 800,000 in company

Nantahala and Bertoia, two existing shareholders in the company, have agreed to invest additional capital in the company to provide additional growth capital for Loft’s growth of the Rooomy platform.

The investment will be structured as subordinate bond that pays no interest, is due in June 2020, and is convertible to equity at price of EUR 16ct. The Convertible Bond is subject to the approval by the general meeting of shareholders of NedSense. It is envisaged that the Convertible Bond will be discussed and put to vote during the annual general meeting of shareholders of NedSense to be held on 9 June 2015 (the “AGM”). NedSense’s major shareholders including Project Holland Fonds, Todlin, Bertoia and Nantahala, together representing approximately 59% of NedSense’s issued share capital, have already confirmed that they will support the Convertible Bond and to vote in favour of the transactions contemplated thereby.

Partial repayment of existing bondholders through NedGraphics proceeds

NedSense also announces that it has accelerated the repayment of its existing debt financing providers. As indicated in its press release of 25 August 2014, part of the proceeds of the sale by NedSense of its NedGraphics business would be used to reduce debt. NedSense has reached agreement with Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) on a repayment of EUR 900.000 on the innovation credit granted by the Dutch government to NedSense. The redemption is additional to the redemption scheme that was determined after the innovation project was delivered successfully in July 2014.

In addition NedSense has reached agreement with certain of its major subordinated convertible debt financing providers on a partial repayment and refinancing thereof. In this context NedSense has agreed to repay EUR 1,700,000 (plus accrued but unpaid interest thereon) of this subordinated convertible debt financing.

2014 Financial results

NedSense’s revenue, excluding NedGraphics, for the full year 2014 equals EUR 479k, a decrease of EUR 343k versus 2013. The decrease in revenue in 2014 is due to the company transitioning away from customized implementations of LOFT [and one-off license fees], to focus on the development of Rooomy [based on a subscription and referral fee model] and the related generic version of LOFT. Mainly as a result of increased professional fees, NedSense’s operating expenses excluding NedGraphics, increased by approximately 4% resulting in an operating result of approximately EUR -2.7 million. Including the divested NedGraphics division, NedSense’s operating result in 2014 is almost unchanged from 2013. The financial results are preliminary subject to final adjustments. On 23 April 2015, NedSense will publish its full 2014 annual report.

About NedSense

The NedSense portfolio is focused on the 3D customer experience solution LOFT. The LOFT suite allows brands to combine the physical stores with the virtual world, by creating a 3D virtual playground from a photograph of a room. The cloud based platform Rooomy provides a new sales channel for both home furnishings retailers and the real estate community, utilizing proprietary interactive 3D technology developed by LOFT. It is also the first business platform that connects the two sectors to help them reach consumers at the precise moment when they are considering a home purchase or property rental.

NedSense is listed on NYSE Euronext Amsterdam [NEDSE]. More information is available on www.nedsense.com, rooomy.com and www.loft-nedsense.com.April 8, 2015 13:47


Update NedGraphics transaction

In October 2014, NedSense enterprises n.v. (“NedSense”) finalized the sale of the NedGraphics division, an important milestone in the transformation of the company to allow full focus on the development of its LOFT division. The sale and purchase agreement (the “SPA”) with the buyer, Constellation Software Inc. (“CSI”) headquartered in Toronto, Canada, was announced in August and the sale was unanimously approved by the extraordinary shareholders’ meeting held on October 7th. The transaction was completed on October 8th at a purchase price of EUR 7,525,000.

On closing, NedSense received an initial payment of EUR 5,883,092 in cash. The holdback amount of EUR 1,641,908 mainly consists of the balance of tangible assets and liabilities as agreed in accordance with the SPA (the outcome of such calculation the ‘NTA Amount’) while the remaining amount is meant to cover any claims CSI may have under the SPA.

The SPA provides for a mechanism to finally determine the NTA Amount. NedSense and CSI are currently not in agreement about the final NTA Amount. If NedSense and CSI do not agree on the NTA Amount by April 4, 2015, the matter will be referred to an independent expert who will determine the final NTA Amount.

NedSense management expects a pay-out ranging from EUR 150,000 to EUR 500,000 of the holdback, however should the independent expert determine the NTA Amount to be equal to CSI’s determination thereof, CSI will be entitled to retain the Holdback Amount.

Based on management’s expectation of a holdback pay out of EUR 400,000, NedSense has incurred a loss on disposal of the NedGraphics division in the amount of approximately EUR 1,221 thousand. This information is provided in addition to the 2014 half year report and based on the September 30th, 2014 closing balance sheet.

Proceeds of the transaction will be used to reduce debt and further invest in LOFT to enter new markets and in order to stay ahead of competition.

About NedSense enterprises n.v.

The NedSense portfolio is focused on the unique 3D customer experience solution LOFT. The LOFT suite allows brands to combine the physical stores with the virtual world, by creating a 3D virtual playground from a photograph of a room. LOFT is the ultimate Customer Experience Engine that allows customer to experience the brand’s products in 3D, placed in their own room, at a location of their choice at any time on any device.

NedSense is listed on NYSE Euronext Amsterdam [NEDSE]. More information is available on www.nedsense.com and www.loft-nedsense.com.February 19, 2015 13:45


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: