MKB NEDSENSE

IN cijfers

9045000
Eigen vermogen
1998
Beursgenoteerd sinds
4
Aantal investeringen
Laatste

PERSBERICHTEN

Mededeling MKB Nedsense

MKB Nedsense NV heeft kennisgenomen van de accountantsbenoeming bij Value8 NV. MKB Nedsense is daarvan gisteren nabeurs op de hoogte gebracht. MKB Nedsense ziet dit als een positieve ontwikkeling waardoor …

Stabiel jaar voor MKB Nedsense

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een klein positief resultaat. Het netto resultaat bedroeg 93.000 euro, tegen 124.000 euro in 2021. Het eigen vermogen nam toe van …