Aankondiging aandeelhoudersvergadering MKB Nedsense

Aankondiging aandeelhoudersvergadering MKB Nedsense

Op donderdag 20 juni 2019 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MKB Nedsense worden gehouden. De vergadering vindt plaats in NH Hotel Jan Tabak in Bussum en vangt aan om 13.00 uur. 
 Op de agenda staat een voorstel tot statutenwijziging, die onder meer een kapitaalvermindering bevat. Voorgesteld wordt om de nominale waarde van de aandelen te verlagen van 0,10 euro naar 0,01 euro. 


Op 30 april jl. heeft MKB Nedsense bekendgemaakt een uitkering aan aandeelhouders te willen doen van 0,01 euro per aandeel. Tegen de achtergrond van de voorgestelde statutenwijziging wordt thans voorgesteld om – in plaats van een dividenduitkering van 0,01 euro per aandeel – een uitkering van 0,01 euro per aandeel te doen in het kader van de kapitaalvermindering. Op deze uitkering zal geen dividendbelasting worden ingehouden. 

Voor de oproep, de agenda en de vergaderstukken wordt verwezen naar de website: www.mkbnedsense.nl.  MKB Nedsense N.V.May 10, 2019 07:53


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: